DYSPENSY OD UCZESTNICTWA W NIEDZIELNEJ MSZY ŚW.

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 KPK), udzielona jest dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej aż do odwołania następującym wiernym:

 1. osobom w podeszłym wieku,
 2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, duszności, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 3. dzieciom i młodzieży oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 4. osobom, którzy podlegają rozporządzeniom władz tj. kwarantanna, praca
 5. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobiste i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Wzywam do gorliwej modlitwy i podejmowania uczynków miłosierdzia, szczególnie wobec osób starszych, chorych, samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

SPECJALNE ODPUSTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

Kto może uzyskać specjalny odpust zupełny

 1. osoby dotknięte chorobą spowodowaną przez Covid-19, przebywający na kwarantannie, przebywający w szpitalach lub we własnych domach,
 2. pracownicy służby zdrowia walczący ze skutkami epidemii i wszyscy członkowie ich rodzin.
 3. wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób opiekują się chorymi, także poprzez modlitwę
 4. wszystkim wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.
 5. umierającym w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się. W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża

Warunki, które trzeba spełnić aby uzyskać specjalny odpust zupełny

 1. oderwanie od jakiegokolwiek grzechu
 2. zjednoczenie duchowo przez środki masowego przekazu z celebracją Mszy św, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności,
 3. odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr,
 4. z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

PODSTAWOWE ZASADY

 1. jest możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę,
 2. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 3. cześć Krzyżowi i relikwiom oddajemy przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez ucałowania i dotykania,
 4. kościół pozostaje otwarty w ciągu dnia, dla nawiedzenia poza liturgiami
 5. po wcześniejszym umówieniu, przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani odwiedzą chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 6. Przypominam o modlitwie różańcowej kapłanów i osób życia konsekrowanego w kościołach i kaplicach a także wiernych świeckich w rodzinnych domach o godz. 20.30 każdego dnia.

 Wybierając się do kościoła pamiętajmy:

Starsi i chorzy (z tzw. chorobami towarzyszącymi np. astma, grypa lub bezpośrednio po, problemy z sercem, krążeniem, cukrzycą, z obniżoną odpornością itp.), zainfekowani, kaszlący, kichający, lękający się, małe dzieci, niech spokojnie pozostaną w domu i korzystają z transmisji.

Jeśli ktoś chory lub kaszlący przyjdzie zostanie odesłany do domu. Siadamy min. 1, 1-5 m od siebie. Staramy się aby na jednej Mszy było ok. 50 osób. Dla reszty będzie równoległa Msza w kaplicy ok. 35 miejsc. Nie podajemy sobie ręki. Staramy się nie chwytać dłońmi klamek i pochwytów. Komunia może być przyjęta na rękę. Spowiedź w zakrystii (w odległości do 1. 1-5 m m. penitentem a księdzem). Wchodząc i wychodząc nie tłoczymy się przy drzwiach. Niepotrzebnie nie chodzimy po kościele.

Przed kościołem nie gadamy po próżności, nie straszymy się i nie rozpowiadamy plotek ani żadnych dyrdymałów. Schodzimy się tylko na MODLITWĘ.

 

 

Parafia należy do dekanatu Zamość diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Została utworzona 6 marca 2005. Kościół parafialny w budowie od 2006. Urząd proboszcza sprawuje od początku istnienia parafii ks Jarosław Feresz.

Terytorium parafii Obejmuje część osiedla Karolówka z następującymi ulicami: Baczyńskiego, Boznańskiej, Braterstwa Broni, Chabrowa, Chełmońskiego, Chłodna, Dąbrowskiej, Dolna, Dzielna, Gałczyńskiego, Gierymskiego, Gottgera, Herberta, Heweliusza, Kaczmarskiego, Konopna, Konwaliowa, Kopernika, Kossaka, Kraszewskiego, Kręta, Krótka, Krynickiego, Kwiatowa, Ładna, Łąkowa, Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Mickiewicza, Moniuszki, Nałkowskiej, Niska, Parkowa, Polarna, Prusa, Robotnicza, Rolnicza, Słowackiego, Społeczna, Staffa, Strefowa, Szczebrzeska(60-108), Szkolna, Śląska, Traugutta, Wazowskiego, Witkiewicza, Wyczułkowskiego, Wyspiańskiego, Zawiszy Fr. ks.

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie witamy Państwa we wspólnocie parafialnej na osiedlu Karolówka w Zamościu!

Jesteśmy Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętej Bożej Opatrzności, istniejemy od 2005 r.; przynależy do nas ok. 3400 osób; nasz kościół znajduje się na osiedlu Karolówka przy ul. ks. Franciszka Zawiszy 10.

Jesteśmy tzw. parafią terytorialną, tzn. przynależą do niej osoby wyznania rzymskokatolickiego zamieszkujące przy określonych ulicach naszego osiedla dłużej niż pół roku lub planujące tu mieszkać dłuższy czas. Ale aby w pełni cieszyć się z opieki duszpasterskiej prosimy zgłosić swoje przebywanie na naszym terenie. Można to zrobić poprzez: kontakt telefoniczny: 846 411 263 lub 601 080 305; albo poprzez email: [email protected], lub też osobiście codziennie w kancelarii parafialnej, bądź podczas corocznej wizyty duszpasterskiej.

Czytaj dalej