.

W sobotę 22 lutego, po upływie kolejnego miesiąca naszego życia bogatego w różne wydarzenia, zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Rity – patronki spraw trudnych i beznadziejnych. Będziemy, we wspólnej modlitwie, prosili o światło i siłę wiary dla siebie i naszych bliźnich. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 17.20.

.

.

.

KOMUNIKAT KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP

W dniu 28 stycznia 2020 r. w Legnicy obradowała Komisja Wychowania Katolickiego KEP. Podczas posiedzenia poruszano m.in. aktualne problemy związane z nauczaniem religii w przedszkolach i szkołach.
1. Komisja wyraża wdzięczność Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu za jego jednoznaczne wypowiedzi i odwagę w wyrażaniu stanowiska Kościoła na temat ważnych kwestii dotyczących m.in. rodziny i wychowania młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich. Komisja w pełni popiera i solidaryzuje się z wypowiedziami Księdza Arcybiskupa.

2. Komisja zwraca uwagę katolickim rodzicom, że dzieci oraz młodzież uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swoje dzieci na lekcje religii. Człowiek wierzący ma prawo i obowiązek pogłębiać swoją wiarę i według niej prowadzić swoje życie. Służą temu m.in. szkolne lekcje religii. Troska rodziców o udział ich dziecka w tych zajęciach wynika z przyjętego na chrzcie obowiązku katolickiego wychowania dzieci. Rodzice powinni zapisać swoje dzieci na zajęcia z religii w przedszkolu lub szkole poprzez złożenie stosownej pisemnej deklaracji.

3. Komisja Wychowania przypomina, że przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole. Uczestnictwo w zajęciach z etyki nie może być traktowane jako przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych.

4. Komisja przypomina, że nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch jednostek tygodniowo. Przypomina też o respektowaniu przez organy prowadzące i dyrekcje placówek oświatowych regulacji prawnych dotyczących nauczania religii w szkole:
a) rodzice i pełnoletni uczniowie mają prawo korzystać ze szkolnej katechezy, a zajęcia te powinny być organizowane w taki sposób, by umożliwić im udział w nich. Umieszczanie zajęć z religii jedynie na pierwszych bądź jedynie na ostatnich godzinach jest niezgodne z prawem i często bywa powodem rezygnacji z nauki religii np. dla uczniów dojeżdżających do szkół z odległych miejscowości.
b) deklaracje rodziców o udziale ich dzieci w zajęciach z religii mają być składane przy dokonywaniu zapisu dzieci do szkoły, zawsze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Coroczne zbieranie deklaracji jest niezgodne z przepisami prawa i niejednokrotnie sugeruje zmianę wcześniej podjętej decyzji. Zapis rozporządzenia przyznający rodzicom i pełnoletnim uczniom możliwość zmiany decyzji nie może oznaczać jej corocznego sugerowania poprzez domaganie się składania (bądź nie) deklaracji.

5. Komisja stoi na stanowisku, że każdy uczeń powinien uczestniczyć w zajęciach o charakterze etycznym. Dla osób wierzących są to lekcje religii, natomiast w przypadku innych osób – zajęcia z etyki. Możliwość nieuczestniczenia ani w zajęciach z religii ani etyki stoi w sprzeczności z troską państwa o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości. Społeczeństwu, w imieniu którego działają władze oświatowe, powinno zależeć na tym, by dzieci i młodzież szkolna poznawali zasady etyczne, które są fundamentem właściwego funkcjonowania wspólnoty narodowej.

6. Komisja przypomina również, że nauczyciele nie mogą być przez kogokolwiek przymuszani do udziału w przedsięwzięciach (np. w szkoleniach), które są sprzeczne z ich przekonaniami i sumieniem. Istotną cechą demokratycznego państwa jest przestrzeganie konstytucyjnej wolności sumienia.
Komisja w dalszym ciągu apeluje do rodziców o czujność i roztropność wobec tego, co dzieje się w szkołach, zwłaszcza w dziedzinie tzw. edukacji seksualnej: jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.
bp Marek Mendyk przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP
Legnica, dnia 28 stycznia 2020 r.

 

Parafia należy do dekanatu Zamość diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Została utworzona 6 marca 2005. Kościół parafialny w budowie od 2006. Urząd proboszcza sprawuje od początku istnienia parafii ks Jarosław Feresz.

Terytorium parafii Obejmuje część osiedla Karolówka z następującymi ulicami: Baczyńskiego, Boznańskiej, Braterstwa Broni, Chabrowa, Chełmońskiego, Chłodna, Dąbrowskiej, Dolna, Dzielna, Gałczyńskiego, Gierymskiego, Gottgera, Herberta, Heweliusza, Kaczmarskiego, Konopna, Konwaliowa, Kopernika, Kossaka, Kraszewskiego, Kręta, Krótka, Krynickiego, Kwiatowa, Ładna, Łąkowa, Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Mickiewicza, Moniuszki, Nałkowskiej, Niska, Parkowa, Polarna, Prusa, Robotnicza, Rolnicza, Słowackiego, Społeczna, Staffa, Strefowa, Szczebrzeska(60-108), Szkolna, Śląska, Traugutta, Wazowskiego, Witkiewicza, Wyczułkowskiego, Wyspiańskiego, Zawiszy Fr. ks.

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie witamy Państwa we wspólnocie parafialnej na osiedlu Karolówka w Zamościu!

Jesteśmy Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętej Bożej Opatrzności, istniejemy od 2005 r.; przynależy do nas ok. 3400 osób; nasz kościół znajduje się na osiedlu Karolówka przy ul. ks. Franciszka Zawiszy 10.

Jesteśmy tzw. parafią terytorialną, tzn. przynależą do niej osoby wyznania rzymskokatolickiego zamieszkujące przy określonych ulicach naszego osiedla dłużej niż pół roku lub planujące tu mieszkać dłuższy czas. Ale aby w pełni cieszyć się z opieki duszpasterskiej prosimy zgłosić swoje przebywanie na naszym terenie. Można to zrobić poprzez: kontakt telefoniczny: 846 411 263 lub 601 080 305; albo poprzez email: parafia@opatrznosc.zamojskolubaczowska.pl, lub też osobiście codziennie w kancelarii parafialnej, bądź podczas corocznej wizyty duszpasterskiej.

Czytaj dalej