W uroczystość MB Częstochowskiej 26 sierpnia 2021 r. na Górce w Chełmie odbyło się spotkanie powołaniowe Braci i Sióstr z Neokatechumenatu w obecności bpa Adama Baba. Powołania do prezbiteratu, zakonu, małżeństwa i Innych posług na misji “ad gentes” i w seminariach Redemtoris Mater.
Przybyło pięć autokarów z młodymi Braćmi i Siostrami gotowymi pójść za Chrystusem. Wcześniej odbyli kilkudniowe pielgrzymki powołaniowe. Wszystkich błogosławił ks. Biskup. Po tej liturgii odbyła się agapa. Były na końcu tańce Radości.
Fot. Jerzy Jacek Bojarski