Parafia posiada konto na którym zbiera ofiary na budowę świątyni.

W związku z istniejącym stanem prawnym, darczyńcy, którzy planują odliczenie darowanej kwoty od podatku proszeni są o poinformowanie parafii, bowiem, w myśl art. 55 z dnia 17 maja 1989 r., na Parafii spoczywa obowiązek przedłożenia stosownych dokumentów darczyńcy i urzędowi skarbowemu.

PKO BP S.A. Oddział 1 w Zamościu
41 10205356 0000 1502 0048 3529

W danym roku podatkowym istnieje możliwość przekazania darowizny na cele kultu religijnego można odliczyć od dochodu w rozliczeniu rocznym, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6%dochodu, przekazując ją na konto parafialne w formie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego. Podatnicy rozliczający się ryczałtem i podatkiem liniowym nie mogą skorzystać z tego prawa.

Należy zachować dowód wpłaty, który stanowi podstawę odliczenia (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, art. 26 ust. 1 p. 9b).