O Inicjatywie

Program Inicjatywa Tato.Net został uruchomiony w 2004 roku w ramach Fundacji Cyryla i Metodego. Tato.Net to dziś wiodąca w Europie inicjatywa inspirująca mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Misją Tato.Net jest pomagać w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród współczesnych mężczyzn.

Tato.Net jest powołane również do tego, by realizować inicjatywy i projekty adresowane do całych rodzin, tak aby budować rodziny silne obecnością ojca. Stanowi ponadto sieć współpracy organizacji oraz instytucji społecznych, którym przyświeca wartość promowania kultury odpowiedzialnego ojcostwa.

Wizja: Odkrywamy ojcostwo

Każde dziecko dla właściwego rozwoju i szczęścia potrzebuje mamy i taty. Tato.Net istnieje, by spełnić największe marzenie milionów dzieci, które w XXI wieku dotkliwie cierpią z powodu braku ojcowskiej troski. Wszystkie działania Tato.Net wynikają z wizji ojcostwa, które potrzebuje być odkryte na nowo.

Wartości


Rodzina mocna obecnością ojca
Budowanie kultury odpowiedzialnego ojcostwa

Kierunki działania

 

  • Serwis internetowy www.tato.net
  • WarszTaty dla ojców
  • Sieć Ojcowskich Klubów
  • Kampanie społeczne, konferencje, seminaria i szkolenia adresowane do różnych odbiorców i podmiotów, w celu budzenia świadomości i upowszechniania wiedzy związanej z rolą ojca w rodzinie i społeczeństwie
  • Gromadzenie wiedzy i wydawanie publikacji dotyczących zagadnień ojcowskich

Misja: Pomagamy kształtować dobre postawy

Pomagamy w kształtowaniu postaw odpowiedzialnego ojcostwa. Inspirujemy mężczyzn do tworzenia osobistych Tato-Planów. Współpracujemy z organizacjami wpływającymi na kształt współczesnego ojcostwa w wymiarze indywidualnym i społecznym.