Duszpasterze posługujący obecnie w parafii:

ks. Feresz Jarosław – proboszcz

ks. Cisek Paweł  – wikariusz od 2016 roku

ks. Szumowski Tomasz  – wikariusz od 2018 roku

Duszpasterze, którzy posługiwali:
Księża Proboszczowie:
ks. Feresz Jerzy Jarosław  2005 –

Księża wikariusze
ks. Wyrwa Marian 2005-2013

ks. Portka Krzysztof 2013-2015

ks. Kędra Jarosław 2013 – 2016

ks. Jakubiak Marcin 2015 – 1018