Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie witamy Państwa we wspólnocie parafialnej na osiedlu Karolówka
w Zamościu!

Jesteśmy Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętej Bożej Opatrzności, istniejemy od 2005 r.; przynależy do nas ok. 3400 osób; nasz kościół znajduje się na osiedlu Karolówka przy ul. ks. Franciszka Zawiszy 10.

Jesteśmy tzw. parafią terytorialną, tzn. przynależą do niej osoby wyznania rzymskokatolickiego zamieszkujące przy określonych ulicach naszego osiedla dłużej niż pół roku lub planujące tu mieszkać dłuższy czas. Ale aby w pełni cieszyć się z opieki duszpasterskiej prosimy zgłosić swoje przebywanie na naszym terenie. Można to zrobić poprzez: kontakt telefoniczny: 846 411 263 lub 601 080 305; albo poprzez email: [email protected], lub też osobiście codziennie w kancelarii parafialnej, bądź podczas corocznej wizyty duszpasterskiej. Osoby chcące włączyć się w życie wspólnoty deklarują, że przyjmują całą naukę Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak jak ją głosili apostołowie a dzisiaj przekazuję ich następcy, że do tej nauki się stosują i że będą dbały o jej rozwój poprzez regularną obecność na Mszach świętych, przyjmowanie sakramentów świętych, modlitwę, jak również, że będą „troszczyć się o potrzeby Kościoła” (por. V przykazanie kościelne).

Prosząc o deklaracje przynależności do parafii mam na uwadze sytuacje, w których potrzebować będziemy zaświadczenia lub udzielenia sakramentu. Proboszcz, który opiekuje się konkretną wspólnotą parafialną, odpowiadając może opierać swoją decyzję tylko o stan faktyczny, który jest możliwy do zweryfikowania. Jest on odpowiedzialny za życie sakramentalne osób, które zamieszkują na terenie jego parafii, dlatego, z jednej strony, tylko on jest upoważniony, aby wystawić odpowiednie dokumenty, a z drugiej, nie może poświadczyć nieprawdy, w sytuacji gdy nie posiada żadnych o nas informacji.

Parafia Świętej Bożej Opatrzności oferuje tradycyjne możliwości kształtowania i pogłębiania wiary: Msze święte w niedziele i święta nakazane sprawowane są w godzinach: 8.00; 9.30; 11.00; 12.30 (w czasie roku szkolnego) i 18.00. W dni powszednie: o 7.00 i 18.00. Przed każdą Mszą św. istnieje możliwość pojednania się z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania. W pierwszych dniach Adwentu i Wielkiego Postu organizowane są rekolekcje parafialne.

Osoby zainteresowane szczególnymi działaniami duszpasterskimi zachęcam do włączenia się w spotkania i formację: – wspólnot Drogi Neokatechumenalnej; – wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca, – Kół Różańcowych; – grupy Ministrantów i Lektorów; – chórku „Dzieci Maryi”.

Wracają jeszcze na chwilę do kwestii – „Troska o potrzeby Kościoła”, nasza Parafia, jak wszystkie wspólnoty katolickie, utrzymuje się tylko i wyłącznie z dobrowolnych ofiar wiernych. Podstawową formą finansowego wsparcia są niedzielne datki składane na tacę, oraz ofiary składane z okazji różnych posług duszpasterskich. Można także dobrowolne podjąć inicjatywę składania ofiary w formie „dziesięciny” od swoich dochodów. Dodatkowo Parafia od momentu powołania sama zabiega o środki na budowę kościoła i budynki parafialne. Zasadniczo są to dobrowolne, dostosowane do możliwości rodziny „deklaracje” miesięczne, lub okazjonalne ofiary.

Serdecznie dziękujemy za uważne zapoznanie się z podanymi informacjami. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania chętnie odpowiemy na nie podczas spotkania w godzinach otwarcia kancelarii parafialnej, codziennie w godz. 17.00 – 18.00, bądź telefonicznie. Zachęcam też do odwiedzania strony internetowej: www.opatrznosc.zamojskolubaczowska.pl i facebooka, gdzie zamieszczane są bieżące informacje z życia naszej wspólnoty parafialnej.

ks. Jarosław Feresz – proboszcz; ks. Paweł Cisek i ks. Tomasz Szumowski – wikariusze