Ogłoszenia

 

1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 7.

2. Spotkania w ciągu tygodnia: – w poniedziałek o 16.00 i 18.30 warsztaty „12 Kroków”
– we wtorek i środę: o 19.00 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej

3. W przyszłą niedziele będziemy gościli w naszej parafii ks. Piotra Jabłońca pracującego w Ode-ssie. po liturgiach będzie można wesprzeć jego pracę na tych misjach.

4. Organizatorzy Zamojskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę zapraszają od 2 sierpnia na wspólne rekolekcje w drodze. Z naszej parafii będzie w niej uczestniczył ks. Paweł.

5. 20 – 23 sierpnia w Zwierzyńcu odbędzie się EXODUS MŁODYCH. Hasłem tegorocznego spotka-nia młodych są słowa: „Oblubienica i Duch”. Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł. szczegółowe in-formacje i formularz zgłoszeniowy znajdziemy na stronie internetowej: www.exodusmlodych.pl

6. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności. Dziękuję p. Żuławskiemu, p. Saji i członkom neokatechumenatu za pomoc w sprzątaniu.

8. Są do nabycia nowe numery prasy katolickiej: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” i miesięcznik „Eg-zorcysta”.

9. Witamy w naszej parafii wczasowiczów, którzy odpoczywają w naszym mieście i okolicy, ży-czymy im miłego i spokojnego pobytu, a nasze bezpieczeństwo od zła fizycznego i duchowego polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw nie-godziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 6.

2. Spotkania w ciągu tygodnia: – w poniedziałek o 16.00 i 18.30 warsztaty „12 Kroków”
– we wtorek i środę: o 19.00 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej
– w czwartek o 19.00 wspólnota Przyjaciele Oblubieńca

3. Program Warsztatów „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia” bazuje na chrześcijańskiej wi-zji człowieka i świata, łączy rozwój duchowy i osobowy z elementami psychoterapii. Zaprasza-my:
– osoby dorosłe przeżywające trudności w związkach (ze współmałżonkiem, z dziećmi, z rodzi-cami);
– osoby cierpiące z powodu zaniżonej samooceny, osamotnienia, poczucia krzywdy;
– osoby cierpiące na trudności w relacji z Bogiem (np. negatywne uczucia do Boga, trudności w życiu sakramentalnym);
– osoby uzależnione i współuzależnione; – osoby DDA (dorosłe dzieci alkoholików).
Praca na Warsztacie ma na celu zdrowie duchowe i psychiczne.

4. Organizatorzy Zamojskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę zapraszają od 2 sierpnia na wspólne rekolekcje w drodze. Z naszej parafii będzie w niej uczestniczył ks. Paweł. Zapraszamy do podjęcia odważnych decyzji.

5. 20 – 23 sierpnia w Zwierzyńcu odbędzie się EXODUS MŁODYCH. Hasłem tegorocznego spotkania młodych są słowa: „Oblubienica i Duch”. Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł. szczegółowe in-formacje i formularz zgłoszeniowy znajdziemy na stronie internetowej: www.exodusmlodych.pl

7. Wszystkim ofiaro-dawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności. Za tydzień w II nie-dzielę m-ca lipca, hojniejszą ofiarą na tacę będziemy mogli wesprzeć prace przy naszym kościele.

8. Są do nabycia nowe numery prasy katolickiej: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” i nowy numer miesięcznika „Egzorcysta”.

9. Serdecznie witamy w naszej parafii wczasowiczów, którzy odpoczywają w naszym mieście i okolicy, życzymy im miłego pobytu a nasze bezpieczeństwo od zła fizycznego i duchowego polećmy opiece św. Michała Archanioła:
Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Za-stępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 5.

2. Od dziś do drugiej niedzieli września, nie będzie Mszy św. o godz. 12.30 Godziny Mszy św. w czasie wakacji: niedziela: sobota godz. 19.30 – niedzielna Eucharystia wspólnot Drogi Neokatechumenalnej; w dzień: 8.00; 9.30; 11.00 i 18.00. W tygodniu: 7.00 i 18.00.

3. Spotkania w ciągu tygodnia: – w poniedziałek o 16.00 i 18.30 warsztaty „12 Kroków”
– we wtorek i środę: o 19.00 wspólnoty Drogi Neokatechumenalne.

4. Przypominam, że w okresie wakacyjnym nie ma mszy o godz. 12.30. Godziny Mszy św. w czasie wakacji: niedziela: sobota godz. 19.00 – niedzielna Eucharystia wspólnot Drogi Neokatechumenalnej; w dzień: 8.00; 9.30; 11.00 i 18.00. W tygodniu: 7.00 i 18.00.

5. Jutro rozpoczynają się uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Jagodnej w Krasnobrodzie. Z parafii św. Brata Alberta na te uroczystości wyruszyła piesza pielgrzymka.

6. W czwartek przypada 21 r. święceń biskupich ks. b-pa Mariusza Leszczyńskiego.

7. W tym tygodniu przypada: I czwartek miesiąca o godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu
i modlitwy o powołania; I piątek miesiąca o godz. 17.00 wystawienie i adoracja, w tym czasie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. I sobota miesiąca, o godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu. I niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 11.00 zmiana tajemnic dla członków KŻR. Adoracje w tym miesiącu prowadzi KR nr 6.

8. Za tydzień ofiary składane na tacę będą przeznaczone na rzecz WSD.

9. 2 sierpnia z Zamościa wyruszy 37 Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę. W tym roku z naszej parafii będzie w niej uczestniczył także ks. Paweł. Zapraszamy do podjęcia odważnych decyzji.
10. 20 – 23 sierpnia w Zwierzyńcu odbędzie się EXODUS MŁODYCH. Hasłem tegorocznego spotkania młodych są słowa: „Oblubienica i Duch”. Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł. szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdziemy na stronie internetowej: www.exodusmlodych.pl.

11. Przypominamy naszym Parafianom, o niedzielnych uczestnictwie w liturgii oraz o tym, że odwiedzając miejsca kultu religijnego obowiązuje zawsze odpowiedni, stosowny ubiór, oraz że nie zwiedza się ich w czasie nabożeństw.

12.  Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności.

13. Po liturgii są do nabycia nowe numery „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i miesięcznika „Egzorcysta”.

14. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

XII Niedziela Zwykła – 23. VI. 2019 r.

1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 4

2. Od dziś do drugiej niedzieli września, nie będzie Mszy św. o godz. 12.30 Godziny Mszy św. w czasie wakacji: niedziela: sobota godz. 19.30 – niedzielna Eucharystia wspólnot Drogi Neokatechumenalnej;

w dzień: 8.00; 9.30; 11.00 i 18.00. W tygodniu: 7.00 i 18.00
3. Spotkania w ciągu tygodnia: – w poniedziałek o 16.00 i 18.30 warsztaty „12 Kroków”
– w środę: o 19.00 wspólnota Przyjaciele Oblubieńca,
a o 19.30 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej
– w sobotę chórek „Dzieci Maryi”

4. W czwartek, 27.06. oktawa ur. Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, procesja do czterech ołtarzy wokół kościoła. Proszę o przygotowanie ołtarzy mieszkańców ulic na których były ołtarze w Boże Ciało.

5. W piątek, 28.06. ur. Najśw. Serca Pana Jezusa. Porządek Mszy św. jak w dzień zwykły. Nie ma postu

6. W sobotę, 29 czerwca, uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. jak w dzień zwykły. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

7. 1 i 2 lipca uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Jagodnej w Krasnobrodzie. Z par. św. Br. Alberta po raz drugi wyruszy piesza pielgrzymka. Zapisy w zakrystii. Informacje na plakacie i ulotkach.

8. 2 sierpnia z Zamościa wyruszy 37 Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę. W tym roku z naszej parafii będzie w niej uczestniczył także ks. Paweł. Rozważmy swój udział w tej formie rekolekcji w drodze i zapraszamy do podjęcia odważnych decyzji.

9. 20 – 23 sierpnia w Zwierzyńcu odbędzie się EXODUS MŁODYCH. Hasłem tegorocznego spotkania młodych są słowa: „Oblubienica i Duch”. Koszt uczestnictwa wynosi 100 zł. szczegółowe informacje
i formularz zgłoszeniowy znajdziemy na stronie internetowej: www.exodusmlodych.pl

10. Rozpoczęły się wakacje. Przypominamy naszym Parafianom, o niedzielnych uczestnictwie w liturgii oraz o tym, że odwiedzając miejsca kultu religijnego obowiązuje zawsze odpowiedni, stosowny ubiór, oraz że nie zwiedza się ich w czasie nabożeństw. Pamiętajmy o tym sami i zwracajmy uwagę innym.

11. Dziękujemy Panu Bogu za wszystkich, którzy zaangażowali się w obchody odpustowe naszej Parafii: za modlących się o łaski dla siebie i dla innych. Za dobrze i kulturalnie bawiących się, za przybyłych gości, za przygotowujących teren festynu, za tych, którzy upiekli ciasta, za zbierających ofiary i wydających upominki. Za sędziujących, za prowadzących punkt gastronomiczny, za organizujących i prowadzących zabawy z dziećmi, za czuwających nad nagłośnieniem. Za sprzątających przed i po uroczystościach. Dziękujemy za sponsorów i ofiarodawców suwenirów: p. Adama Majkuta; p. Janusza Łysakowskiego i Marka Brudzińskiego; p. Zbigniewa Kostyłę, p. Piotra Poznańskiego; p. mgr Krzysztofa Wróblewskiego;
p. Marka Szadurskiego; p. dyr. Grzegorza Garbuza; p. Annę i Zbigniewa Kupców; p. Kazimierę Łepik;
p. Piotra Welcza; p. Małgorzatę Farion; Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i młodzieży „Nadzieja”; za SOSW i ZSP nr 5 (rolniczak); za członków wspólnot Przyjaciół Oblubieńca i Neokatechumanatu a także za ministrantów i lektorów, oraz za DJ Pepo – Kamila Kłosa.

12. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności.

13. Po liturgii są do nabycia nowe numery „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego” oraz miesięcznika „Egzorcysta”

14. Swoją ziemską pielgrzymkę zakończyła: po 92 latach + Stanisława Wójcik z ul. Malowniczej

15. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

1. Dzisiejsza niedziela kończy okres Wielkanocny w liturgii Kościoła.

2. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 2.

3. Spotkania w ciągu tygodnia: – w poniedziałek o 16.00 i 18.00 warsztaty „12 Kroków”
– we wtorek i środę o 19.00 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej
– w czwartek o 19.00 wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
– w piątek ministranci i lektorzy
– w sobotę chórek „Dzieci Maryi”

4. Na tablicach ogłoszeń znajdziemy szczegóły ważnego ogłoszenia CARITAS diecezjalnego odnośnie bezpłatnego rozdziału żywności, które będzie się w dniach 10 – 15 czerwca.

5. Jutro w poniedziałek, święto NMP Matki Kościoła Msze św. jak w dzień zwykły.

6. W sobotę na cmentarzu komunalnym modlitwa za zmarłych z naszych rodzin i naszej parafii;
o godz. 13.30 różaniec za zmarłych a o godz. 14.00 Msza św. (zbiorowa) – kartki z imionami naszych zmarłych można składać w zakrystii. Wtedy możemy także ofiarować uzyskany odpust za kogoś zmarłego, bliskiego naszemu sercu.

7. W przyszłą niedzielę w naszej parafii uroczystość odpustowa ku czci Świętej Bożej Opatrzności. Tego dnia parafianie i wszyscy goście, mogą uzyskać ODPUST – czyli uwolnienie od kar za grzechy. Warunkami uzyskania odpustu w dniu 16 czerwca w naszej Parafii są:

1) stan łaski uświęcającej,

2) brak przywiązania do grzechu,

3) przyjęcie Komunii św.,

4) odmówienie określonych modlitw np. „Skład apostolski”, „Ojcze nasz” oraz dowolna modlitwa w intencjach papieża. Przygotowując się do tego: codziennie odmawiamy nowennę do Bożej Opatrzności. Od godz. 17.00 możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. W niedzielę msze św. będą o godz. 8.00, 9.30 następnie o 12.00(!). Słowo Boże wygłosi i Mszy św. odpustowej przewodniczyć będzie ks. Michał Maciołek – kanclerz kurii diecezjalnej.
Loteria fantowa „LOSUJEMY DLA KOŚCIOŁA”, chociaż jeszcze trawa zbiórka fantów to już dziś można kupić los w loterii fantowej, której finał będzie za tydzień. W tym roku posługujemy się nowymi losami, które trzeba rozdzielić tak aby jedna, mniejsza, część wrzucona do urny wzięła udział w losowaniu nagrody głównej a druga, większa, posłużyła do udokumentowania udziału w loterii i otrzymania gadżetu przygotowanego przez parafian.
Parafialne Święto Rodziny. Odbędzie się w dzień odpustu po południu. od poniedziałku rozpoczniemy przygotowanie miejsc spotkań. Tradycyjnie przygotowujemy gry i zabawy dla wszystkich. W czasie odpustu i festynu wszystkie ofiary przeznaczone będą na budowę kościoła. Już teraz dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i sponsorom, wspierającym Parafialne Święto Rodziny. Serdecznie zapraszajmy gości a parafian proszę o pomoc w zorganizowaniu tych uroczystości, a w czasie ich trwania o stosowną i kulturalną zabawę oraz wzajemną troskę o ład i porządek!

8. 20 czerwca uroczystość Najświętszej Krwi i Ciała Pańskiego – Boże Ciało z tradycyjną procesją ulicami naszego osiedla. W tym roku będzie ona przebiegała ulicami: Zawiszy; Chabrową; Śląską; Kopernika; Heweliusza; Traugutta; Śląską i powrót do kościoła. Propozycja miejsc ołtarzy: I – ul. Kopernika, pomiędzy numerami 1 – 23; II – ul. Heweliusza; III – ul. Traugutta, pomiędzy numerami 2 – 10; IV – ul. Śląska, wraz z ul. Moniuszki i Matejki.

9. Zachęcamy jeszcze do udziału w organizowanej z naszej parafii 10 dniowej pielgrzymce autokarowej „Sanktuaria Europy”: Lourdes, La Salett, Fatima. Szczegóły w zakrystii.

10. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności.

11. Z prasy katolickiej dziś możemy nabyć: „Niedzielę”, „Gościa Niedzielnego” i miesięcznik „Egzorcysta”.

12. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

PROSZĘ O UWAGĘ !

ZA TYDZIEŃ – 16 czerwca

– ODPUST PARAFIALNY –

MSZE ŚW. O GODZ.:

8.00

9.30

12.00

15.00 – „PARAFIALNE ŚWIĘTO RODZINY”

1. Wychodząc z kościoła można złożyć do puszki ofiarę na rzecz świątyni Opatrzności w Warszawie.

2. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 1.

3. Spotkania w ciągu tygodnia: – w poniedziałek o 16.00 i 18.00 warsztaty „12 Kroków”
– we wtorek i środę o 19.00 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej
– w czwartek o 19.00 wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
– w piątek ministranci i lektorzy
– w sobotę chórek „Dzieci Maryi”

4. Na tablicach ogłoszeń znajdziemy szczegóły ważnego ogłoszenia CARITAS diecezjalnego odnośnie bezpłatnego rozdziału żywności, które będzie się w dniach 3 – 5 czerwca.

5. W tym tygodniu przypada: I czwartek miesiąca, o godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu. I piątek miesiąca, księża do chorych pójdą w umówionych godzinach, a od godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu, adoracja i spowiedź. Adoracje poprowadzi KR nr 5.

6. Parafia wraz z Stowarzyszeniem „Nadzieja” organizuje 8 czerwca, jednodniowy wyjazd dla dzieci
z naszej parafii, m.in do: Przemyśla, Kalwarii Pacławskiej, Krasiczyna, ogrodu botanicznego w Bolestraszycach. Szczegóły u ks. Tomka.

7. W przyszłą niedzielę, 9 czerwca, uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Pentecoste. Uroczystość ta kończy w liturgii Kościoła Okres Wielkanocny.

8. Także za tydzień, po Mszy św. o godz. 11.00 zmiana tajemnic dla członków KR.

9. 9 czerwca w Zamościu odbędzie się marsz w obronie życia i rodziny. Organizatorzy zapraszają każdego komu drogie są te podstawowe wartości społeczne.

10. Za dwa tygodnie, 16 czerwca, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, nasza parafia przeżywać będzie doroczny odpust ku czci Świętej Bożej Opatrzności. Mszę św. odpustową odprawi i słowo wygłosi ks. Michał Maciołek – kanclerz Kurii Biskupiej. Dołóżmy osobistych starań aby przeżyć odpust jako czas łaski, w którym możemy skorzystać z przywileju odpuszczenia win. Skupmy się na duchowym wymiarze tej uroczystości. Będziemy przygotowywali się do niego poprzez nowennę do Opatrzności Bożej, którą rozpoczniemy w najbliższy piątek. Oczywiście podstawową formą przygotowania niech będzie sakrament pokuty
i pojednania.

11. Tego samego dnia po południu – Parafialne Święto Rodziny. W piątek o godz. 19.00 w kaplicy spotkanie organizacyjne na które zapraszam: członków Rady Parafialnej, Zarządu Stowarzyszenia Nadzieja, przedstawicieli wspólnot oraz parafiach mających pomysły i chęć pomocy w tym wydarzeniu. Trwa zbiórka fantów do loterii.

12. W tym roku trasa procesji Bożego Ciała będzie przebiegała następującymi ulicami: Zawiszy; Chabrowa; Śląska: Kopernika; Heweliusza; Traugutta; Śląska i powrót do kościoła.

13. Zachęcamy jeszcze do udziału w organizowanej z naszej parafii 10 dniowej pielgrzymce autokarowej „Sanktuaria Europy”: Lourdes, La Salett, Fatima. Szczegóły w zakrystii.

14. Swoją ziemska pielgrzymkę po 78 latach zakończył śp. Tadeusz Tokarz z ul. Robotniczej.

16. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności. Wracając do domu zachęcam do nabycia nowych numerów pracy katolickiej: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” oraz pamiątki religijne.

16. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 8.

2. Parafia św. Alberta zaprasza dziś na godz. 15.00 na wspólną modlitwę: „Różaniec dla Matki”.

3. Spotkania w ciągu tygodnia: – w poniedziałek o 16.00 warsztaty „12 Kroków”
– we wtorek i środę o 19.00 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej
– w czwartek o 19.00 wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
– w piątek ministranci i lektorzy
– w sobotę chórek „Dzieci Maryi”

4. To już ostatnie dni gdy są odprawiane nabożeństwa majowe poświęcone czci Najświętszej Maryi Panny, odbywają się one po Mszy św. wieczornej.

5. W tym tygodniu przypada: I sobota miesiąca od godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu. Adoracje poprowadzi KR nr 5. I niedziela miesiąca – zmiana tajemnic dla członków KR, z racji na I komunię, zostanie przesunięta na niedzielę 9 czerwca tak samo intencja Mszy św. za KR nr 5.

6. Za tydzień, 2 czerwca, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego o godz. 11.00, dzieci klasy III naszej Szkoły Podstawowej przeżywać będą uroczystości związane z pierwszym pełnym uczestnictwem we Mszy św. – I Komunia.
Harmonogram przygotowań: od poniedziałku o godz. 16.00 – próby w kościele; w piątek po Mszy św. wieczornej – sprzątanie i dekorowanie kościoła; w sobotę w godz. 16.00 – 18.00 – spowiedź dzieci, rodziców i krewnych.

7. Parafia wraz z Stowarzyszeniem „Nadzieja” organizuje 8 czerwca, jednodniowy wyjazd dla dzieci.
z naszej parafii, m.in do: Przemyśla, Kalwarii Pacławskiej, Krasiczyna, ogrodu botanicznego w Bolestraszycach. Szczegóły u ks. Tomka.

8. 9 czerwca w Zamościu odbędzie się marsz w obronie życia i rodziny. Organizatorzy zapraszają każdego komu drogie są te podstawowe wartości społeczne.

9. Zachęcamy jeszcze do udziału w organizowanej z naszej parafii 10 dniowej pielgrzymce autokarowej „Sanktuaria Europy”: Lourdes, La Salett, Fatima. Szczegóły w zakrystii.

10. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności. Serdeczne „Bóg zapłać!” za pomoc w ostatnim czasie składamy dla p. Lucynie Poboży, Mirosławowi Szafarskiemu i Lucjanowi Zubowi, p. Zbigniewowi Monikowi i firmie MHZ.

12. Wracając do domu można nabyć nowe numery prasy katolickiej: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”
i miesięcznik „Egzorcysta”.

13. Swoją ziemską pielgrzymkę, po 79 latach zakończył śp + Bolesław Wilk z ul. Niskiej.

14. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
15. W dniu dzisiejszym obok „obowiązków” wobec nieba mamy jeszcze „obowiązki” wobec tego świata, a w tych sprawach tak nauczał św. Paweł: „Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. ” (1Tym 2,1-4)

1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 7.

2. Spotkania w ciągu tygodnia: – w poniedziałek o 16.00 warsztaty „12 Kroków”
– we wtorek i środę o 19.00 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej
– w czwartek o 19.00 wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
– w piątek ministranci i lektorzy
– w sobotę chórek „Dzieci Maryi”

3. W środę, 22 maja, w dzień liturgicznego wspomnienia św. Rity z Cascii – zapraszamy na nabożeństwo do świętej – patronki spraw trudnych i beznadziejnych. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 17.20 i będzie się składało z odczytania intencji modlitewnych polecanych przez wiernych, błogosławieństwa róż, litanii do św. Rity, ok. godz. 18.15 rozpocznie się Msza św. której przewodniczyć będzie o. Sławomir Zieliński – franciszkanin sekretarz arcybiskupa we Lwowie.

4. Za tydzień, o godz. 12.30, dzieci klas IV SP będą przeżywać 1 rocznicę pełnego udziału we Mszy św. spowiedź dla dzieci i rodziców w piątek od godz. 17.00. w tym tygodniu będą odbywały się próby. Jak zawsze prosimy rodziców o pomoc w sprzątaniu i dekorowaniu kościoła.

5. Parafia wraz z Stowarzyszeniem „Nadzieja” organizuje 8 czerwca, jednodniowy wyjazd dla dzieci z naszej parafii, m.in do: Przemyśla, Kalwarii Pacławskiej, Krasiczyna, ogrodu botanicznego w Bolestraszycach. Szczegóły u ks. Tomka.

6. Zachęcamy ministrantów do udziału w wakacyjnych kolonio/rekolekcjach dla ministrantów i lektorów organizowanych przez naszą diecezję. O szczegółach rodzice mogą dowiedzieć się więcej u ks. Tomka.

7. Jest jeszcze kilka miejsc na organizowanej z naszej parafii 10 dniowej pielgrzymce autokarowej „Sanktuaria Europy”: Lourdes, La Salett, Fatima. Szczegóły w zakrystii.

8.Dziękuje p. Wojtkowi Krasnopolskiemu za pomalowanie sal katechetycznych na piętrze kościoła. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności.

9. Po Mszy św. można nabyć nowe numery: „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i „Egzorcysta”.

10. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 6.

2. W godzinach popołudniowych, na placu Wodnym Starego Miasta kolejne spotkanie w ramach ogólnoświatowej akcji „Misje na Placach”, prowadzonej przez Drogę Neokatechumenalną.

3. Zachęcamy do uczestnictwa w majówkach, które są codziennie po Mszy św. wieczornej.

4. Spotkania w ciągu tygodnia: – w poniedziałek o 16.00 warsztaty „12 Kroków”
– we wtorek i środę o 19.00 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej
– w czwartek o 19.00 wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
– w piątek ministranci i lektorzy
– w sobotę chórek „Dzieci Maryi”

5. ks. Tomasz zaprasza młodych z naszej parafii do uczestnictwa w ogólnopolskim spotkaniu młodych na polach Lednicy, które odbędzie się na początku czerwca. Szczegóły znajdziemy na plakatach, ulotkach, stronie internetowej i w zakrystii u ks. Tomka.

6. Zachęcamy ministrantów do udziału w wakacyjnych kolonio/rekolekcjach dla ministrantów i lektorów organizowanych przez naszą diecezję. O szczegółach rodzice mogą dowiedzieć się więcej u ks. Tomka.

7. W najbliższym czasie, z ważniejszych uroczystości, w naszej parafii przeżywać będziemy:
18 maja – bierzmowanie klas III GM i VIII SP nr 8;
22 maja – wspomnienie liturgiczne św. Rity;
26 maja – 1 rocznica komunii dzieci klas IV SP;
2 czerwca – I Komunia dzieci klas III SP nr 8;
9 czerwca – I Komunia dzieci z SOSW
16 czerwca – odpust parafialny i Parafialne Święto Rodziny;
20 czerwca – uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej /Boże Ciało/.
Już teraz serdecznie zapraszamy na te uroczystości

8. Zamojska Grupa Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę serdecznie zaprasza na Mszę św. za Ojczyznę, która odbędzie się w przyszłą niedzielę o godz. 17.00 w kościele św. Katarzyny. Po Mszy wyruszy pokutny marsz różańcowy ulicami Zamościa.

9.  Dziękujemy p. Irenie i Julianowi Małkowiczom, którzy z okazji ich jubileuszu 60 lecia małżeństwa zakupili do kościoła lichtarze procesyjne. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności.

10. Są do nabycia nowe numery: „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i miesięcznika „Egzorcysta”.

11. W ostatnim czasie swoja ziemską pielgrzymkę zakończyli: po 72 latach śp. + Marian Ostapiński
z ul. Robotniczej; po 86 latach śp. + Ryszard Miernicki z ul. Moniuszki, pogrzeb w poniedziałek i po65 latach śp. + Waldemar Piotrowski z ul. Wyspiańskiego, pogrzeb w środę.

12. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amenac

1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 5.

2. W godzinach popołudniowych, na placu Wodnym Starego Miasta kolejne spotkanie w ramach ogólnoświatowej akcji „Misje na Placach”, prowadzonej przez Drogę Neokatechumenalną.

3. Zachęcamy do uczestnictwa w pięknej, typowo polskiej, modlitwie poświęconej czci Najświętszej Maryi Panny – majówkach, które są codziennie po Mszy św. wieczornej. Zachęcamy do kultywowania tradycji śpiewania Litanii Loretańskiej przy figurach i krzyżach i przy tej okazji zwracam się z prośbą o odnowienie przydrożnych krzyży i kapliczek.

4. Spotkania w ciągu tygodnia: – w poniedziałek o 16.00 warsztaty „12 Kroków”
– we wtorek i środę o 19.00 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej
– w czwartek o 19.00 wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
– w piątek ministranci i lektorzy
– w sobotę chórek „Dzieci Maryi”

5. W środę przypada ur. św. Stanisława BM patrona Polski.

6. Już od dwudziestu trzech lat na początku czerwca na polach Lednicy odbywają się religijne spotkania młodych. W tym roku ks. Tomasz zaprasza młodych z naszej parafii do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Szczegóły znajdziemy na plakatach, ulotkach, stronie internetowej i w zakrystii u ks. Tomka.

7. Wraz z ks. Tomkiem, opiekunem LSO naszej parafii, zachęcamy ministrantów do udziału w wakacyjnych kolonio/rekolekcjech dla ministrantów i lektorów organizowanych przez naszą diecezję. O szczegółach rodzice mogą dowiedzieć się więcej u ks. Tomka.

8. Powoli zapełniają się miejsca na, organizowanej z naszej parafii, pielgrzymce autokarowej do sanktuariów Europy, w terminie 1 – 11 lipca br. Szczegóły w zakrystii.

9.  Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności. Za tydzień, w drugą niedzielę m-ca maja, będziemy mogli hojniejsza ofiara wesprzeć prace prowadzone przy naszym kościele.

10. Jest do nabycia nowy numer: „Niedzieli” „Gościa Niedzielnego”, „Małego Gościa Niedzielnego” oraz miesięcznika „Egzorcysta”.

11. W tym tygodniu swoją ziemską pielgrzymkę zakończył: po 93 latach śp. + Władysław Kazimierz Pyska z ul. Chłodnej.

12. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

Uroczystość Miłosierdzia Bożego

1. Dzisiejsza niedziela Miłosierdzia Bożego, to także święto patronalne CARITAS. Wychodząc z liturgii do puszki można złożyć ofiarę na rzecz potrzebujących.

2. Dziś jeszcze zapraszamy na g. 15.00 na modlitwę, przed Naj. Sakramentem – Godzinę Miłosierdzia.

3. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 4.

4. Spotkania w ciągu tygodnia: – w poniedziałek o 16.00 warsztaty „12 Kroków”
– we wtorek i środę o 19.00 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej
– w czwartek o 19.00 wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
– w piątek ministranci i lektorzy
– w sobotę chórek „Dzieci Maryi”

5. We wtorek, przypada dzień imienin Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka. Pamiętajmy w modlitwie o naszym ks. Biskupie Ordynariuszu.

6. W środę rozpoczynamy nabożeństwa majowe poświęcone czci Najświętszej Maryi Panny, które będą codziennie po Mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy wszystkich, a za Waszym pośrednictwem także Waszych domowników, krewnych i znajomych na wspólną modlitwę. Zachęcamy do kultywowania tradycji śpiewania Litanii Loretańskiej przy figurach i krzyżach. Przy tej okazji zwracam się z prośbą o odnowienie przydrożnych krzyży i kapliczek.

7. W czwartek, 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Obchodzimy go n.in. wywieszając flagę przy naszych domostwach, a także ucząc się jak poprawnie eksponować barwy narodowe.

8. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca, o godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu.
I piątek miesiąca, księża do chorych pójdą w umówionych godzinach, a od godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu, adoracja i spowiedź. I sobota miesiąca od godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu. Adoracje poprowadzi KR nr 4. I niedziela miesiąca – po Mszy św. o godz. 11.00 zmiana tajemnic dla członków KR.

9. W piątek, 3 maja, Uroczystość NMP Królowej Polski – głównej patronki Polski. W kościele Msze św. jak w niedziele oprócz mszy o godz. 12.30, której nie będzie. Z racji na uroczystość nie tego dnia nie obowiązuje post. W parafii MB Królowej Polski – odpust. Główna Msza św. o godz. 12.00. Tego dnia także, z racji święta uchwalenia Konstytucji 3 maja, zaproszeni jesteśmy wszyscy do uczestnictwa w uroczystościach państwowych.

10. W każdą niedzielę wielkanocną, w godzinach popołudniowych, na skwerze św. Jana Pawła II Starego Miasta rozpocznie się spotkanie w ramach ogólnoświatowej akcji „Misje na Placach”, prowadzonej przez członków Drogi Neokatechumenalnej.

11. Za tydzień ofiary składane na tacę będą przeznaczone na rzecz WSD.

12. Z naszej parafii organizowana jest, w lipcu, pielgrzymka autokarowa do sanktuariów Europy m.im: Lourdes; La Salet i Fatimy. Zachęcamy do uczestnictwa. Szczegóły w zakrystii.

13. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności.

14. Po Mszy św. są do nabycia nowe numery: „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.

15. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

1. Główne uroczystości Niedzieli Palmowej w naszej diecezji obchodzone są w Tomaszowie Lub.

2. Na ręce p. Bożeny Wieczorek i ks. Tomasza Szumowskiego składam serdeczne podziękowania wszystkim ludziom, instytucjom i organizacjom za zaangażowanie i pomoc w organizacji odbytego wczoraj wieczorem Misterium Męki Pańskiej. Niech Dobry Bóg w swojej Opatrzności błogosławi wszystkim, którzy swoją dobra wolą, pracą, poświęceniem i ofiarami przyczynili się do stworzenia tej pięknej inscenizacji.

3. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 2.

4. Spowiedź i komunia dla chorych we wtorek od godz. 15.00. Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii.

5. W poniedziałek, wtorek i środę w kaplicy od 17.15 do 18.00 będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi. W te dni także będzie dużo prac związanych ze sprzątaniem i przygotowaniem kościoła, prosimy o pomoc.

6. W środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na drogę krzyżową ulicami naszego osiedla. będzie ona przebiegała ulicami: Zawiszy; Chabrowa; Kopernika; Śląska; Krótka; Kwiatowa; Kraszewskiego i Kręta.

7. Dodaję odwagi mężczyznom i młodzieńcom, aby zgłaszali się do grupy, która w historycznych strojach trzyma straż przy grobie. Zgłoszenia przyjmuje ks. Tomek. Krótka żołnierska zbiórka/odprawa odbędzie się w czwartek o godz. 19.00 w kaplicy.

8. Dzisiejsza Niedziela Palmowa Męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym Kościół przeżywa Paschalne Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Zachęcam do takiej organizacji przygotowań przedświątecznych aby zakończyć je w czwartek po południu. Tu zachęta do dzieci, młodzieży i innych domowników o pomoc w pracach przedświątecznych. Niech zabieganie i zatroskanie o sprawy materialne nie przesłoni nam tych największych świąt chrześcijańskich.
18 kwietnia – WIELKI CZWARTEK – dzień uwielbienia Boga za sakrament Eucharystii i kapłaństwa. W Katedrze o godz. 10.00 Msza Krzyżma, podczas której księża odnowią przyrzeczenia kapłańskie, a Ks. Biskup Ordynariusz dokona poświecenia Oleju Chorych używanego do namaszczania chorych, oraz konsekracji Oleju Krzyżma Świętego, używanego podczas udzielenia sakramentu chrztu, bierzmowania, kapłaństwa oraz przy poświęcaniu kościołów i ołtarzy. O godz. 17.30 rozpocznie wprowadzenie/katecheza o znaczeniu tych dni. O godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej, Po Mszy św. nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Adoracji. Adoracja indywidualna będzie do godz. 22.00.
19 kwietnia – WIELKI PIĄTEK – Kościół przeżywa misterium Męki i Śmierci Pańskiej. Tego dnia obowiązuje post ścisły – ilościowy i jakościowy. Zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła nie sprawuje się Mszy św. O godz. 17.00 – droga krzyżowa. Ok. godz. 17.30 rozpocznie wprowadzenie/katecheza do liturgii tego dnia.
Liturgia ku czci Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00. Ofiary składane podczas adoracji krzyża są przeznaczone na utrzymanie miejsc pielgrzymkowych w Ziemi Świętej. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego. Adoracja prowadzona przez grupy duszpasterskie będzie do godz. 24.00.: 19.00 – 20.00 – Gorzkie Żale; 20.00 – 21.00 – KR nr 5-8; 21.00 – 22.00 – KR nr 1-4; 22.00 – 23.00 – Neokatechumenat; 23.00 – 24.00 – młodzież i wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
20 kwietnia – WIELKA SOBOTA – w tym dniu Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Od godz. 8.00 do godz. 14.30 – co godzinę błogosławieństwo pokarmów. Jak każdego roku, będzie można złożyć dary żywnościowe, które zostaną przekazane ubogim rodzinom z naszej Parafii. Zachęcamy do zachowania wymiaru postnego
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ – Nocy czuwania, w czasie której „Kościół Chrystusowy oczekuje na zmartwychwstanie i obchodzi je w znakach sakramentalnych” w rozpocznie się po zapadnięciu zmroku ok. godz. 20.00. O godz. 19.30 rozpocznie wprowadzenie/katecheza do liturgii. Proszę przynieść świece.
21 kwietnia – WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO Msza św. rezurekcyjna, rozpocznie się procesją o godz. 6.00. Kolejne msze tego dnia będą o godz.: 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00 – W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w niedzielę tj. o godz.: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00.

9. W poniedziałek wielkanocny, 22 marca zapraszamy na kolejne nabożeństwo do św. Rity Rozpocznie się ono o godz. 17.30 odczytaniem intencji modlitewnych i błogosławieństwem róż. Ok. 18.15 Msza św. Po niej będzie indywidualna adoracja relikwii św. Rity i błogosławieństwo poświęconym olejem z Cascii.

10. Zachęcamy do wzięcia udziału w organizowanej przez naszą parafie, w lipcu, 10 dniowej pielgrzymce autokarowej do sanktuariów Europy. Szczegóły w zakrystii i na ulotkach.

11. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności.

12. Po liturgii można nabyć najnowszy numer „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i „Egzorcysta”. Są jeszcze gałązki oliwne.

13. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.