Ogłoszenia

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
12 kwietnia 2020 r.

 

1. Życzenia Księży Biskupów  Wielkanoc 2020

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie Zmartwychwstałym,

Ze szczególną serdecznością zwracamy się do was Wszystkich, aby podzielić się radosnym orędziem wiary, które brzmi: Chrystus Pan Zmartwychwstał!

Choć w naszych sercach gości wiele niepokoju i rani je ból z powodu cierpienia tylu osób na całym świecie, w naszej Ojczyźnie i Diecezji, dotkniętych bezpośrednio lub pośrednio epidemią koronawirusa, to jednak większa i silniejsza jest nadzieja pokładana w Bogu, Miłosiernym Ojcu, który „tak świat umiłował, że zesłał swojego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (por. J 3,16).

Ponieważ tegoroczne Święta Paschalne zostały z konieczności i dla dobra nas wszystkich tak mocno ograniczone w ich wymiarze liturgicznym i wspólnotowym, dlatego przeżywajmy je z jak największym zaangażowaniem osobistym w gronie rodziny i najbliższych. Niech ich obchód będzie trochę skromniejszy na zewnątrz, lecz bogatszy duchowo.

Życzymy Wam głębokiego pokoju, niewzruszonej ufności w Bogu, wzajemnej miłości i zrozumienia, a także wielkiej gotowości, by dzielić strapienia i ciężary braci oraz sióstr znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Niech Chrystus Zmartwychwstały i Żyjący dodaje Wam odwagi, umacnia wiarę i kieruje Wasze pragnienia oraz wysiłki ku osiągnięciu radości nieprzemijającej i wiecznie trwałej.

Ogarniamy Was modlitwą i z serca błogosławimy: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

     † Marian Rojek
    Biskup Zamojsko-Lubaczowski

    † Mariusz Leszczyński
     Biskup Pomocniczy

2. Z okazji świąt Wielkanocnych przyjmijcie także nasze najserdeczniejsze życzenia skierowane do naszych Parafian i ich najbliższych:
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, czas umacniania wiary w mocy Chrystusa pokonującego ciemności, strach i śmierć. Życzymy pełnych miłości, wiary, nadziei i łaski zdrowia świąt Zmartwychwstania oraz światła Ducha Świętego na te nietypowe czasy.

3. Za życzenia nam przesłane bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy: Posłowi na Sejm i Senatorowi RP; Wojewodzie Lubelskiemu; Prezydentowi i Przewodniczącemu Rady Miasta Zamość; Staroście i Przewodniczącemu Rady Powiatu Zamość; Seminarium Misyjnemu Re-demptoris Mater z Warszawy; Pallotyńskiej Szkole Nowej Ewangelizacji – Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca; Moderatorowi Rady Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej; Dyrektorowi Pieszej Pielgrzymki; Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu; Dyrekcji SOSW i Stowarzyszeniu na rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną; Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 8 im. Orląt Lwowskich i Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Józefa Piłsudzkiego w Zamościu; oraz osobom prywatnym. Wszystkich składamy także życzenia błogosławieństwa Zmartwychwstałego Pana.

4. W Niedzielę Zmartwychwstania Msze św. będą o godz.: 6.00, 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00 i o 18.00. Transmisje o godz. 6.00; 10.00; 13.00 i 18.00
5. Jutro drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. o godz.: 7.00; 8.00, 9.00, 10.00; 11.00, 12.00, 13.00 i o 18.00. Transmisje o godz. 8.00; 10.00; 13.00 i 18.00

6. W tym uroczystym dniu chciałem wyrazić wdzięczność osobiście oraz w imieniu Parafii, i złożyć podziękowania Bożej Opatrzności za osoby, którzy swoimi modlitwami, darami oraz pracą wpierali naszą parafię w obchodach świętego Triduum Paschalnego:
– za wszystkim dobroczyńców i ofiarodawców wspierających naszą parafię, szczególnie w tym nietypowym okresie.
– dziękuję za pana organistę Mariusza Piwińskiego i p. Jerzego Szczerbę,
– dziękuję za parafian, w tym roku szczególnie, tym starszych biorącym udział w liturgiach Triduum Paschalnego za służbę i pomoc
– dziękuję za księży wikariuszy ks. Pawła Ciska i za ks. Tomasza Szumowskiego, za ich współpracę i zaangażowanie w posłudze duszpasterskiej w parafii i na naszym osiedlu.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,
czas umacniania wiary w mocy Chrystusa pokonującego ciemności, strach i śmierć.
Dla parafian Parafii Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu i najbliższych ich serc
Życzę:
pełnych miłości, wiary, nadziei i łaski zdrowia świąt Zmartwychwstania Pańskiego
oraz światła Ducha Świętego abyśmy mogli odczytać i pełnić wolę Bożą w te nietypowe czasy.

 1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 5.

 2. Dzisiejsza Niedziela Palmowa Męki Pańskiej rozpoczyna Wielki Tydzień, w którym Kościół przeżywa Paschalne Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Zachęcam do takiej organizacji przygotowań przedświątecznych aby zakończyć je w czwartek po południu. Tu zachęta do dzieci, młodzieży
  i innych domowników o pomoc w pracach przedświątecznych. Niech zabieganie i zatroskanie o sprawy materialne nie przesłoni nam tych największych świąt chrześcijańskich.

 3. Dziś na serwisie facebook – parafia Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu, transmisje Mszy św. o godz. 8.00, 10.00, 13.00 i o 18.00. Tam także znajdziemy codzienne transmisje wystawienia Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. a o godz. 18.00 Msza św.

 4. Wszystkim chętnym służymy posługą w sakramencie pokuty i pojednania codzienne od godz. 7.30 do 9.00 i po południu od godz. 16.00 do 18.00. W innych godzinach prosimy umawiać się telefoniczne.

 5. Na codziennych Mszach św. może być 5 osób, ale możemy równocześnie odprawić w kaplicy.

 6. W świetle obowiązujących przepisów, z przykrością informuję, że praktycznie wszystkie obrzędy Triduum Paschalnego będą musiały być sprawowane bez udziału wiernych, w kościele może być tylko 5 osób, czyli te, które zamówiły intencje mszalne. Nabożeństwa Wielkiego tygodnia będziemy transmitować na serwisie internetowym Facebook – Parafia Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu.

9 kwietnia – WIELKI CZWARTEK dzień uwielbienia Boga za sakrament Eucharystii i kapłaństwa. W Katedrze o godz. 10.00 Msza Krzyżma – bez udziału wiernych, Ks. Biskup Ordynariusz dokona poświecenia Oleju Chorych używanego do namaszczania chorych, oraz konsekracji Oleju Krzyżma Świętego, używanego podczas udzielenia sakramentu chrztu, bierzmowania, kapłaństwa oraz przy poświęcaniu kościołów i ołtarzy. O godz. 17.30 rozpocznie transmisja internetowa, która obejmie także Mszę św. Wieczerzy Pańskiej, Na zakończenie nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Adoracji. Adoracja indywidualna (przestrzegamy aby było nie więcej niż 5 osób) będzie do godz. 22.00.

10 kwietnia – WIELKI PIĄTEK – Kościół przeżywa misterium Męki i Śmierci Pańskiej. Tego dnia obowiązuje post ścisły – ilościowy i jakościowy. Zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła nie sprawuje się Mszy św. O godz. 17.00 rozpocznie transmisja internetowa, która obejmie Drogę krzyżową na następnie
liturgię ku czci Męki Pańskiej.
Adoracja indywidualna (przestrzegamy aby było nie więcej niż 5 osób) będzie do godz. 24.00.

11 kwietnia WIELKA SOBOTA – w tym dniu Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Nie będzie możliwości pobrać wody święconej. Nie będą także zbierane dary żywnościowe dla biednych. Adoracja indywidualna (przestrzegamy aby było nie więcej niż 5 osób) będzie od godz. 8.00 do godz. 16.00. Zachęcamy do zachowania wymiaru postnego

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ – Nocy czuwania, w czasie której „Kościół Chrystusowy oczekuje na zmartwychwstanie i obchodzi je w znakach sakramentalnych” o godz. 20.00 rozpocznie transmisja internetowa, LITURGII WIGILII PASCHALNEJ.

12 kwietnia – WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – Msze św. tego dnia będą odprawiane o godz. 6.00; 8.00; 9.00; 10.00;11.00;12.00; 13.00 i 18.00. Transmisje będą o godz. 6.00; 10.00; 13.00 i 18.00. Jest możliwość odprawiania jednocześnie Mszy w kaplicy i Sali katechetycznej.

 1. Przeżywając smutek naszej, wspólnie nowo wybudowanej ale obecnie pustej świątyni, dziękuję wszystkim za odpowiedzialność i wzajemną troskę. Proszę Was dalej o cierpliwość w znoszeniu tych utrudnień.

 2. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności.

 3. Po liturgii można nabyć najnowszy numer „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i „Egzorcysta”. Można też kupić baranki i paschaliki wielkanocne. Wszystko jest, przy wyjściu proszę o samoobsługę.

 4. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 4.

2. Dziś na serwisie facebook – parafia Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu, transmisje Mszy św.
o godz. 8.00, 10.00, 13.00 i o 18.00. Tam także znajdziemy codzienne transmisje wystawienia Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. Wtedy modlimy się o zakończenie epidemii, o odpowiedzialność i rozwagę dla społeczeństwa; o cierpliwość dla przebywających na kwarantannie, o łaskę powrotu do zdrowia dla chorych, o życie wieczne dla zmarłych a szczególnie o siły i wszelkie łaski dla służb walczących z epidemią zwłaszcza dla pracowników służby zdrowia. A o godz. 18.00 Msza św.

3. Zbliża się czas bardzo ważnych świąt Wielkanocnych. Wszystkim chętnym służymy posługą w sakramencie pokuty i pojednania. Prosimy o umawianie się telefonicznie.

4. Na codziennych Mszach św. może być 5 osób, ale możemy równocześnie odprawić msze dla następnych 5 osób w innym pomieszczeniu.

5. W ciągu dalszym spotkania formacyjne w ciągu tygodnia są odwołane .

6. W tym tygodniu przypada: I czwartek – od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu; I piątek – chorych odwiedzimy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w godzinach przedpołudniowych – prosimy o telefoniczne potwierdzenie chęci przyjęcia księdza. Po południu drogi krzyżowe i możliwość spowiedzi; I sobota – o godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu. I niedziela – po Mszy św. o godz. 11.00 zmiana tajemnic różańcowych. Adoracje prowadzi KR nr 7.

7. Spowiedź i komunia przedświąteczna dla chorych prosimy o telefoniczne zgłoszenia.

8. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności. Ofiarę na tacę można złożyć do koszyka przy wyjściu.

9. Wracając do domu można nabyć nowe numery: „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”. Można też kupić baranki i paschaliki wielkanocne. Wszystko jest, przy wyjściu proszę o samoobsługę.

10. Wszystkie nasze sprawy a szczególnie czas walki z epidemią polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 3.

2. Dziś na serwisie Facebook – parafia świętej bożej opatrzności transmisje Mszy św. o godz. 10.00, 13.00
i o 18.00 z nabożeństwem do św. Rity. Prośby do świętej można przesyłać za pośrednictwem: telefonu, e-maila; Messengera itd.

3. W dalszym ciągu spotkania formacyjne w trakcie tygodnia są odwołane.

4. Codziennie od o godz. 17.00 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem modlimy się o zakończenie epidemii, o odpowiedzialność i rozwagę dla społeczeństwa; o cierpliwość dla przebywających na kwarantannie, o łaskę powrotu do zdrowia dla chorych, o życie wieczne dla zmarłych a szczególnie o siły i wszelkie łaski dla służb walczących z epidemią zwłaszcza dla pracowników służby zdrowia.

5. Poszukujemy krawcowych, które w domu mogłyby szyć maseczki. informacje na tablicach ogłoszeń i w zakrystii.

6. Zachęcam naszych Parafian do udziału w nabożeństwach wielkopostnych.
Droga Krzyżowa: dla dzieci – w piątek o 16.00.
Dla dorosłych – w piątek o godz. 17.00 i o 19.00!
Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.30

7. Drogi krzyżowe o godz. 17.00 i 19.00 a także niedzielne Msze św. o godz. 7.00, 10.00 13.00 i 18.00
z naszego kościoła transmitowane są poprzez serwis Facebook na stronie parafii świętej bożej opatrzności.

8. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać” i polecamy ich opiece Świętej Bożej Opatrzności.

9. Są do nabycia nowe numery prasy katolickiej: „Niedziela” i „Gość Niedzielny” i miesięcznik „Egzorcysta”. Można też kupić baranki i paschaliki wielkanocne.

10. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

 

1. Wszystkie spotkania w kościele, niedzielne i codzienne podlegają zasadom o jakich słyszeliśmy na wstępie mszy.

2. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 2.

3. Codziennie od godz. 17.00 będzie wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa o powstrzymanie epidemii. W tej tez intencji oraz za ludzi chorych i służbę zdrowia, jest apel o codzienną modlitwę różańcową o godz. 20.30; księży, zakonnic i zakonników w kościołach i kaplicach a świeckich w domach.

4. Spotkania grup duszpasterskich są odwołane.

5. Odwołane zostają także przygotowania do Misterium. Zachęcamy do modlitwy o łaskę spokojnego przezywania Triduum Paschalnego i świąt Wielkanocnych.

6. Uczestnictwo w EDK według wskazań, które znajdziemy na stronie internetowej EDK.

7. Przypominam, o ile będzie to możliwe, o w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w piątek: dla dzieci o 16.00; dla dorosłych – o godz. 17.00 i 19.00!, Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.30.

8. Przypadające za tydzień nabożeństwo do św. Rity także nie odbędzie się w normalny sposób (50 osób). Prosimy o przesyłanie intencji telefonicznie bądź drogą elektroniczną i uczestnictwo w modlitwie poprzez transmisje Katolickiego Radia Zamość 90,1 FM.

9. Za tydzień taki sam układ mszy jak dziś. prosimy o kontakt w celu uzgodnienia nowych godzin zamówionych intencji mszalnych.

10.  Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności. Ofiarę na tacę można złożyć do koszyka przy wyjściu z kościoła.

11. Wychodząc z kościoła można nabyć nowe numery prasy katolickiej: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” są po 6 zł i ”Egzorcysta” po zł. W zakrystii można nabyć także książki o św. Ricie oraz paschalne baranki i świece, których nabycie wspiera fundusz pomocy potrzebującym prowadzony przez CARITAS

12. wszystkie informacje znajdziemy na stronie internetowej parafii i stronach facebookowych. W imię wiary i miłości chrześcijańskiej bardzo prosimy szczególnie osoby młode i zdrowe, bardziej odporne na zakażenie o sąsiedzką pomoc i zainteresowanie się osobami starszymi, samotnymi i których rodzina jest daleko.

13. W tym tygodniu swoją ziemską pielgrzymkę, zakończyły; po 39 l. + śp. Ogla Furman z ul. Śląskiej; i po 78 l. + śp. Janusz Liwak z ul. Konopnej

14. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

1. Przypominam i zapraszam na wydarzenia dzisiejszej niedzieli:
– o godz. 14.00 na terenie amfiteatru przy Starym Mieście pierwsza próba przed MISTERIUM. Zapraszamy mężczyzn, którzy jeszcze nie zabili w sobie szalonej strony i gotowi są podjąć się wyzwań przekraczających drobnomieszczański styl życia.
– o godz. 16.00 w kaplicy czytanie Pisma świętego – SKRUTACJA, na którą serdecznie zapraszamy młodzież, ale także i innych. Spotkanie trwać będzie do ok. 20.00 a składa się, oprócz studiowania Biblii, z adoracji Najśw. Sakramentu, śpiewaniu psalmów – nieszpory i suto zastawionego bankietu.

2. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie omadlać podczas swojego dyżuru KR nr 1.

3. Spotkania w ciągu tygodnia: – we wtorek o 16.00 i 18.30 warsztaty „12 Kroków”
– we wtorek i środę: o 19.00 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej
– w czwartek o 19.00 wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
– w piątek, po mszy wieczornej, ministranci i lektorzy.
– w sobotę o godz. 9.00 chórek „Dzieci Maryi”.

4. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa:
w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej:
dla dzieci – w piątki o godz. 16.00
dla dorosłych – w piątki o godz. 17.00
w tym tygodniu rozważania poprowadzą gościnnie Rycerze Kolumba
dla później kończących pracę – w piątki o godz. 19.00
w Nabożeństwach „Gorzkich Żali”, z rozważaniem, w niedzielę o godz. 17.30.

5. Dziś zakończyło się, przeżywane w duchu wdzięczności za 15 lat istnienia parafii, Jerycho Różańcowe. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim tym, którzy przeznaczyli czas dnia lub nocy na modlitewną rozmowę z Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Dziękuje za zaangażowanie parafianom z poszczególnych ulic, grupom duszpasterskim, rodzicom bierzmowanych, panom kościelnemu i organiście oraz księżom wikariuszom. Niech Boża Opatrzność ześle wam potrzebne łaski.

6. Trwa Wielki Post. Jest to ważny czas dla duchowości chrześcijańskiej. Jest to czas gdy zobowiązani jesteśmy do przestrzegania konkretnych form zachowań społecznych. IV przykazanie ko-ścielne naucza: Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach. A więc zaproszeni jesteśmy także do świadomego w wierze przeżywania przypadających na ten czas obchodów: rocznic, urodzin i imienin, oraz form spędzania wolnego czasu.

7. Nauczycielska Droga Krzyżowa w środę 11 marca o godz. 19.00 w kościele św. Krzyża. Info plakat.

8. Za tydzień o godz. 17.00 w kościele św. Katarzyny comiesięczna Msza św. za Ojczyznę. Po niej Różańcowy Marsz Pokutny ulicami Zamościa.

9. Od wielu lat rozwija się i ma coraz więcej uczestników praktyka pokutna nazwana: Ekstremalną Droga Krzyżową. Polega ona na pokonaniu w nocnym marszu ok 40 km, samotnie w milczeniu, korzystają z przygotowanych treści do rozważań, z finałem w jakimś sanktuarium czy ważniejszym miejscu kultu. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.edk.org.pl

10. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności. Na obchody 15 r. udało się ukończyć i wyposażyć aneks kuchenny – tu podziękowania dla firmy „Mila meble” oraz salę ministrancką. Można wejść na gó-rę i wszytko obejrzeć. Przyjmiemy pomoc elektronika, który potrafi podłączyć gniazda internetowe.

11. Wracając można nabyć nowe numery prasy: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” i „Egzorcysta”.

12. W swoją ziemską pielgrzymkę zakończyła: po 81 latach śp. + Irena Habza z ul. Braterstwa Broni.

13. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokor-nie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świe-cie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

1. Dziś rozpoczęły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Spotkania w poniedziałek i wtorek będą
o godz.: 8.30, 10.00 – szkoła, 16.30, 18.00 i 19.15. Proszę o zapoznanie się z programem. Jest także na stronie internetowej parafii. Wtorek jest dniem parafialnego sakramentu pokuty i pojednania – zachęcamy do skorzystania spowiedzi, a jednocześnie jest to dzień zakończenia rekolekcji. (rachunek sumienia!).

2. W poniedziałek o godz. 5.00 rozpocznie się Parafialne Jerycho Różańcowe – to 7 dniowa modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, podczas której pragniemy, przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, podziękować Bożej Opatrzności za dar 15 lat istnienia naszej parafii, oraz będziemy prosić:
o rozwój duszpasterstwa ewangelizacji;
o umocnienie w świętości dla powołanych do służby ludowi bożemu;
o wierność i nierozerwalność dla małżeństw i rodzin;
o odważne świadectwo wiary i otwarcie na życie dla rodziców;
o udział młodzieży w katechezie i życie w jedności z Kościołem;
o wyzwolenie i ochronę przed nałogami alkoholizmu i narkomanii;
o dobre relacje między sąsiadami;
o ducha wdzięczności i szacunku dla osób starszych;
o opiekę Bożą dla dobroczyńców i budowniczych kościoła;
o wynagrodzenie za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli oraz o łaskę wiary dla narodów Europy i powstrzymanie zła na świecie.

Harmonogram spotkań i godzin czuwań poszczególnych ulic jest wydrukowany na folderze, który proszę pobrać przy wyjściach kościoła.
Głównym akcentem obchodów 15 rocznicy powstania parafii będzie sprawowana, w czwartek 5 marca
o godz. 17.00, pod przewodnictwem J.E. Bpa Ordynariusza Mariana Rojka wraz z zaproszonymi księżmi, uroczysta Eucharystia połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania uczniom naszej Szkoły Podstawowej. Polecam wszystkie te sprawy Waszej wierze i zaangażowaniu duchowemu. Zapraszamy.

3. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będziemy omadlać podczas Jerycha różańcowego.

4. Spotkania w ciągu tygodnia: według harmonogramu jerycha.

5. Od wczoraj w kinie „Stylowy” trwają Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm”. Szczegóły na plakatach.

6. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa:
w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej:
dla dzieci – w piątki o godz. 16.00
dla dorosłych – w piątki o godz. 17.00
dla później kończących pracę – w piątki o godz. 19.00
w Nabożeństwach „Gorzkich Żali”, z rozważaniem, w niedzielę o godz. 17.30.

7. Szkoła Podstawowa nr 8 na Karolówce serdecznie zaprasza rodziców i dzieci na Dzień Otwarty. odbędzie się on w sobotę 7 marca od godz. 9.00. szczegóły na plakacie.

8. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 w kaplicy rozpocznie się czytanie Pisma świętego – skrutacja, na którą serdecznie zapraszamy młodzież, ale także i innych. Spotkanie trwać będzie do ok. 20.00 a w jego skład wchodzi oprócz studiowania Biblii, adoracja Najświętszego Sakramentu, śpiewanie psalmów – nieszpory i suto zastawiony bankiet.

9. Mam zaszczyt ogłosić rozpoczęcie prób do kolejnego Misterium Meki Pańskiej. Pierwsze spotkanie w niedziele za tydzień. Serdecznie zapraszamy do dołączenia do grupy aktorów odgrywających inscenizację. Szczegóły u ks. Tomka.

10. Za tydzień po liturgiach zbiórka do puszki na Krajowego Funduszu Misyjnego.

11.  Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności.

12. Są do nabycia nowe numery „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i nowy numer miesięcznika „Egzorcysta”. Są już także paschalne baranki i świece, których nabycie wspiera fundusz pomocy potrzebującym prowadzony przez CARITAS.

13. Swoją ziemska pielgrzymkę po 95 latach zakończyła śp. + Natalia Chmiel z ul. Konopnej.

14. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 7.

2. Spotkania w ciągu tygodnia: – we wtorek o 16.00 i 18.30 warsztaty „12 Kroków”.
– we wtorek: o 19.00 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej
– w czwartek o 19.00 Przyjaciele Oblubieńca
– w piątek, po mszy wieczornej, ministranci i lektorzy.
– w sobotę o godz. 9.00 chórek „Dzieci Maryi”.

3. Na co dzień obserwujemy coraz śmielsze ataki ducha tego świata na dzieci i młodzież. Jesteśmy przekonani, że jedyną pomocą dla młodego pokolenia są zdrowe i silne wiarą rodziny dlatego zapraszamy dorosłych a zwłaszcza rodziców na trwające katechezy. Jeśli chcecie ratować swoje dzieci – przyjdźcie na katechezy. Spotkania w poniedziałek i piątek o godz. 19.00 w kaplicy
.
4. W najbliższą środę, 26 lutego, zwaną Popielcem, rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Kościół wzywa w tym czasie swoich wiernych do walki z grzechem poprzez post, modlitwę i jałmużnę. Środa Popielcowa jest w całym Kościele dniem ścisłego postu (tzn. post ilościowy – możemy spożyć tego dnia trzy posiłki, w tym jeden do syta, i post jakościowy – wstrzemięźliwość od potraw mięsnych). W tym dniu w Msze św. będą o godzinie 7.00, 18.00 i 19.15. W czasie każdej Mszy św. będzie błogosławieństwo popiołu i posypanie głów wiernym.

5. Od środy popielcowej zapraszamy do indywidualnych ćwiczeń wielkopostnych pt. Zdrapka Wielkopostna. Na każdy dzień Wielkiego Postu przygotowane są inspirujące zadania do wykonania. Zdrapkę można realizować samemu, ale także można ją podarować dziecku, rodzicom, dziadkom, ukochanej osobie. Zdrapkę można nabyć w zakrystii. Zapraszamy.

6. W czasie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa:
w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej:
dla dzieci – w piątki o godz. 16.00
dla dorosłych – w piątki o godz. 17.00
w tym tygodniu rozważania stacji poprowadzą członkowie wspólnot neokatechumenalnych
dla później kończących pracę – w piątki o godz. 19.00
w Nabożeństwach „Gorzkich Żali”, z rozważaniem, w niedzielę o godz. 17.30.
Za udział w nabożeństwach wielkopostnych można uzyskać odpust zupełny.

7. W niedziele 1.03. rozpoczną się rekolekcje mające na celu umocnienie duchowe, przemianę ku dobremu i pomóc w owocnym przeżyciu Wielkiego Postu. Spotkania w poniedziałek i wtorek będą o godz.: 8.30, 10.00 – szkoła, 16.30, 18.00 i 19.15. Proszę o zapoznanie się z programem. Jest także na stronie internetowej parafii. Wtorek jest dniem sakramentu pokuty i pojednania – zachęcamy do skorzystania spowiedzi, a jednocześnie jest to dzień zakończenia rekolekcji. (rachunek sumienia!). W tym roku rekolekcje poprowadzi ks. Marian Wyrwa – pierwszy i długoletni wikary naszej parafii.

8. W tym tygodniu przypada I niedziela miesiąca – po Mszy św. o godz. 11.00 zmiana tajemnic różańcowych dla członków Kółek Żywego Różańca. Adoracje poprowadzi KR nr 6.

9. 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Pamiętajmy o ofiarach i tragicznych losach tych naszych rodaków.

10. W dniach 29 lutego do 5 marca w kinie Stylowy Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM. To ambitne kino, nastawione na odkrywanie sacrum i wartości, które łączą ludzi, niezależnie od wyznawanej wiary, środowiska, kraju, w którym się żyje. Projekcjom filmowym towarzyszą spotkania z twórcami, aktorami, a także otwarte wykłady z dziedziny krytyki filmowej, filmoznawstwa, religioznawstwa, filozofii, etyki itd. Szczegóły na plakacie.

11. Wracając do domu bardzo proszę pobrać folder z głównymi informacjami i programem przebiegu parafialnego Jerycha Różańcowego, które rozpocznie się 2 marca. Informacje znajdziemy także na stronach internetowych parafii.

12. Na wakacje proponujemy udział w organizowanej przez naszą parafię w pierwszych dniach lipca, pielgrzymce autokarowej do znanych sanktuariów Włoch a zwłaszcza Cascci.

13. Wracając do domu można nabyć nowe numery prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gość Niedzielny”. Zachęcam do niedzielnej lektury prasy katolickiej.

14. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 6.

2. Spotkania w ciągu tygodnia: – we wtorek o 16.00 i 18.30 warsztaty „12 Kroków”
– we wtorek i środę: o 19.00 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej
– w piątek, po mszy wieczornej, ministranci i lektorzy.
– w sobotę o godz. 9.00 chórek „Dzieci Maryi”.

3. Za św. Pawłem Apostołem powtarzam słowa, które są aktualne w każdym czasie i pokoleniu: „Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących” (1Kor 1,21). Dlatego od dziś, następnie w poniedziałek i piątek, będzie można o tym posłuchać na katechezach na które zapraszamy dorosłych i młodzież.

4. Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca serdecznie zaprasza do naszego kościoła na Mszę św. i uwielbienie – wieczór chwały w najbliższy czwartek o godz. 19.00.

5. W sobotę 22 lutego, po upływie kolejnego miesiąca naszego życia bogatego w różne wydarzenia, zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Rity – patronki spraw trudnych i beznadziejnych. Będziemy, we wspólnej modlitwie, prosili o światło i siłę wiary dla siebie i naszych bliźnich. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 17.20.

6. Już za niespełna dwa tygodnie rozpoczyna się Wielki Post. Dla człowieka religijnego jest to czas wyjątkowy, szczególnej, moralnej walki ze słabościami i złem, aby wzmocnić więzi z Bogiem. Zachęcamy naszych parafian do aktywnego uczestniczenia w przygotowanych wydarzeniach duszpasterskich na ten czas, w którym przypada też 15 r. powstania parafii. Proponujemy m.in.:
† udział w katechezach Zwiastowania – spotkania w każdy poniedziałek i piątek
† w dniach 1 – 3 marca – rekolekcje na początek wielkiego postu, które poprowadzi ks. Marian Wyrwa
– pierwszy i wieloletni wikary naszej parafii
† uczestnictwo w Jerychu Różańcowym – 7 dobowych modlitwach od 2 do 8 marca
† indywidualny udział w ogólnopolskiej akcji „Zdrapka Wielkopostna”
† tradycyjne rozważania drogi krzyżowej i śpiew gorzkich żali.
† pod koniec marca możliwość udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej
† 3 kwietnia – Droga Krzyżowa ulicami Miasta
† 4 kwietnia – Misterium Męki Pańskiej w amfiteatrze przy Starym Mieście.
† 5 kwietnia – Procesja z palmami ulicami Miasta

7. Jeszcze trwają zapisy na organizowaną przez naszą parafię w dniach 1 – 8 lipca, pielgrzymkę autokarową do Włoch. Szczegółowe informacje w zakrystii i na ulotkach przy wyjściu z kościoła.

8. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności. Bardzo dziękuje za prace wykonane w ostatnim czasie w naszym kościele p. Witoldowi i Wiesławowi Kozłowskim, p. Bogdanowi Żuławskiemu i p. Jerzemu Szczerbie. Dziękuję także za pomoc p. Ryszardowi Harasiukowi i firmie MHZ.

9. Bardzo prosimy o zwrot lub chociaż informacje o posiadaniu strojów z Misterium Pańskiego.

10. Są do nabycia nowe numery „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i miesięcznik „Egzorcysta”. Zachęcamy do niedzielnej lektury pism katolickich.

11. przed rozesłaniem posłuchajmy jeszcze komunikatu komisji wychowania katolickiego KEP ………

12. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 5.

2. Spotkania w ciągu tygodnia: – we wtorek o 16.00 i 18.30 warsztaty „12 Kroków”
– we wtorek i środę: o 19.00 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej
– w czwartek o 19.00 wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
– w piątek, po mszy wieczornej, ministranci i lektorzy.
– w sobotę o godz. 9.00 chórek „Dzieci Maryi”.

3. W tym tygodniu na katechezach, które będą głoszone w poniedziałek i piątek o godz. 19.00 w kaplicy, będziemy starali dość jasno i przystępnie się omówić zmiany jakie zachodzą na naszych oczach w społeczeństwie, w rodzinie i w każdym z nas, oraz powiemy o odpowiedzi jaką na to wszystko daje Pan Bóg w kościele i po przez kościół. Zapraszamy.

4. W piątek 14 lutego wypada wspomnienie św. Cyryla i Metodego, patronów Europy oraz św. Walentego patrona m.in. zakochanych. Za wstawiennictwem, świętych patronów módlmy się za nasz kontynent a także o łaskę pięknej, radosnej i czystej miłości dla parafian.

5. Zbliża się okres wielkiego postu – środa popielcowa 26.02. a z nim XV rocznica powołania do istnienia naszej parafii (5.03.2005 r.). Sądzę, że jest to dobra okazja do wyrażenia wdzięczności i oddania chwały Bożej Opatrzności za wszystko co w tym okresie się wydarzyło na naszym osiedlu.
W związku z tym proponuję następujący program obchodów.
• 1 marca – w I niedzielę Wlk Postu rozpoczną się rekolekcje parafialne, które poprowadzi ks. Marian Wyrwa, pierwszy i długoletni wikary w naszej parafii.
• 2 marca – rozpocznie się 7 dniowe nabożeństwo zwane Jerychem Różańcowym, w którego przeżycie już teraz zapraszam wszystkich parafian, a wspólnoty i ruchy duszpasterskie poprowadzą poszczególne wydarzenia.
• 3 marca – będzie dzień pokuty i pojednania dla całej parafii.
• 5 marca – o godz. 17.00 J.E. ks. B-p Ordynariusz będzie przewodniczył głównym uroczystościom XV rocznicy powstania parafii i udzieli sakramentu bierzmowania.
• 8 marca – zakończy się parafialne Jerycho różańcowe.

6. Trwają zapisy na organizowanej przez naszą parafię, na początku lipca, 8 dniowej autokarowej pielgrzymce do Włoch, której jednym z głównych punków będzie nawiedzenie grobu św. Rity w Cascci. Zapraszamy. Szczegółowe informacje w zakrystii i na ulotkach przy wyjściu z kościoła.

7. Z naszej diecezji organizowany jest wyjazd na uroczystości beatyfikacji ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, które odbędą się czerwca 2020 r. w Warszawie na Placu Piłsudskiego. Zgłoszenie do 10 marca gwarantuje otrzymanie biletu do sektoru. Szczegóły w zakrystii. tam też można nabyć książeczkę o Kardynale Wyszyńskim.

8.  Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności.

9. Są do nabycia nowe numery „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i miesięcznika „Egzorcysta”. Zachęcamy do niedzielnej lektury pism katolickich.

10. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

Święto Ofiarowania Pańskiego

1. W kościele dziś Dzień Życia Konsekrowanego. Do puszek zbierane są ofiary na siostry klauzurowe.

2. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 4.

3. Dziś, słuchamy świadectw katechistów Drogi Neokatechumenalnej, jutro rozpoczynają się katechezy które będą się odbywały w poniedziałki i piątki o godz. 19.00 w kaplicy. Zapraszamy do przyjęcia zaproszenia i wyruszenia w niesamowitą przygodę poznawania Pana Boga i zdobywania doświadczenia żywej wiary.

4. Spotkania w ciągu tygodnia:
– we wtorek o 16.00 i 18.30 warsztaty „12 Kroków”
– we wtorek i środę: o 19.00 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej
– w czwartek o 19.00 wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
– w piątek, po mszy wieczornej, ministranci i lektorzy.
– w sobotę o godz. 9.00 chórek „Dzieci Maryi”.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca, o godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu.
I piątek miesiąca, księża do chorych pójdą w umówionych godzinach, od godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu, adoracja i spowiedź. Przypominamy, że istotą praktyki pierwszopiątkowej jest bycie w stanie łaski uświęcającej i przyjęcie komunii świętej – spowiedź tylko do tego przygotowuje i w tym pomaga. Rodzicie pomóżcie dzieciom skorzystać z tej łaski a może także sami podejmijcie tą praktykę. Adoracje poprowadzi KR nr 5.

6. Spotkanie rodziców i kandydatów do bierzmowania w niedziele za tydzień po Mszy o godz. 12.30.

7. Także za tydzień rozpoczniemy miesięczne spotkania adresowane zasadniczo dla młodzieży, które będą składały się z czytania Pisma świętego, adoracji Najświętszego Sakramentu, wspólnej modlitwy i poczęstunku. spotkania będą się odbywał w niedzielę po południu

8. W okresie rozliczeń podatkowych polecamy się pamięci 1% podatku z naszym Stowarzyszeniem „Nadzieja”. Przy wyjściu można pobrać wizytówkę z numerami konta i KRS stowarzyszenia.

9. Powoli zapełniają się miejsca na organizowanej przez naszą parafię, na początku lipca, 8 dniowej autokarowej pielgrzymce do Włoch, której jednym z głównych punków będzie nawiedzenie grobu św. Rity w Cascci. Zapraszamy. Więcej informacji w zakrystii.

10.Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności.

12. Swoją ziemska pielgrzymkę zakończyli: po 62 latach śp. + Stanisława Duda z ul. Matejki oraz po 62 latach śp. Wiesław Johaniuk z ul. Śląskiej. Msza pogrzebowa w poniedziałek o godz. 12.00.

13. Są do nabycia nowe numery prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” oraz nowy numer miesięcznika „Egzorcysta”.

14. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

1. Dziś przed kościołem odbywa się zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” zbiórka do puszek na rzecz zakończenia I etapu budowy Domu Rodzinnego. W imieniu niepełnosprawnych składamy serdeczne „Bóg Zapłać”.

2. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 3.

3. Spotkania w ciągu tygodnia: – we wtorek o 16.00 i 18.30 warsztaty „12 Kroków”
– we wtorek i środę: o 19.00 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej
– w czwartek o 19.00 wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
– w piątek, po mszy wieczornej, ministranci i lektorzy.
– w sobotę o godz. 9.00 chórek „Dzieci Maryi”.

4. W czwartek, 30 stycznia, wspólnota Przyjaciele Oblubieńca zaprasza na „Wieczór Chwały”. Rozpoczęcie o godz. 19.00 Mszą św. następnie adoracja i uwielbienie.

5. W tym tygodniu przypada: I sobota miesiąca od godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu. W niedzielę I niedziela miesiąca – po Mszy św. o godz. 11.00 zmiana tajemnic różańcowych dla członków Kółek Żywego Różańca. Adoracje poprowadzi KR nr 5.

6. W niedzielę, 2 lutego, święto Ofiarowania Pańskiego (MB Gromnicznej). Przyniesione tego dnia do kościoła świece – gromnice, będą błogosławione na początku każdej Mszy św.
W kościele święto to jest obchodzone jako Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu do puszek będą zbierane ofiary na siostry klauzurowe.

7. Chrześcijanin nieustannie jest w drodze wiary, gdzie, w żywej relacji do Pana Boga, otrzymuje światło na fakty i zdarzenia dnia codziennego oraz powołanie do pełnienia woli Bożej, tak jak to słyszymy w dzisiejszej ewangelii. Za tydzień ponownie rozpoczniemy cykl katechez dla dorosłych i młodzieży, bo także w śród nas są tacy, którzy chociaż, jak się wydaje, nie żyją zbyt blisko Boga, ale co do których Bóg ma specjalne plany. Odwagi! dla każdego jest nadzieja w Bogu.

8. W okresie rozliczeń podatkowych polecamy się pamięci 1% podatku z naszym Stowarzyszeniem „Nadzieja”. Przy wyjściu można pobrać wizytówkę z numerami konta i KRS stowarzyszenia.

9. Powoli zapełniają się miejsca na organizowanej przez naszą parafię, na początku lipca, 8 dniowej autokarowej pielgrzymce do Włoch, której jednym z głównych punków będzie nawiedzenie grobu św. Rity w Cascci. Zapraszamy. Więcej informacji w zakrystii.

10. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności.

11. Zachęcamy do lektury nowych numerów pism religijnych: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, miesięcznik „Egzorcysta”.

12. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,* Mocą Bożą strąć do piekła. Amen