Ogłoszenia

zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa  epidemiologicznego  obecnie  obowiązującymi             na

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną(…) w Zamościu, ks. B-p potwierdza udzieloną już dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane dotyczącą osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Dodatkowo rozszerza tę dyspensę na wszystkich wiernych diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz przebywających na jej terenie, którzy nie będą mogli spełnić obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej pomimo takiego pragnienia.

 1. 29 grudnia i 6 stycznia Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi. Zginęło siedem osób, setki zostało rannych, a tysiące pozbawionych dachu nad głową. W obliczu tej tragedii Caritas Chorwacji zwróciła się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc. Dlatego dziś jest Dzień Solidarności z Chorwacją.  Przy wyjściach z kościoła ustawione są puszki do których można złożyć ofiarę na ten cel. Wszystkim dobroczyńcom serdecznie dziękujemy
 2. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 7
 3. Zapraszamy na już ostatnie spotkania „Z REWIZYTĄ w domu Jezusa”. W całym 29 dniowy cyklu spotkań uczestniczyły rodziny z każdej ulicy i bloku. Dziękujemy Wam za przyjęcie zaproszenia i zawierzenie swoich domów i rodzin Bożej Opatrzności w nowym roku. Niech Bóg ma Was w swojej opiece i hojnie wynagrodzi Waszą wiarę

dziś                              – ul. Społeczna

poniedziałek          25. I.   – ul. Śląska (od Szczebrzeskiej do ul. Staffa i Chłodnej); ul. Kręta

wtorek                      19. I.   – ul. Kopernika nr-y od 26 – do 61

Na tablicach ogłoszeń, a także stronach internetowych parafii i księży znajdziemy harmonogram zaproponowanych spotkań dla poszczególnych ulic. Można także dołączyć do wspólnej modlitwy w dowolny dniu odpowiednim dla rodziny.

 1. Spotkania duszpasterskie i formacyjne w tygodniu według decyzji formatorów i odpowiedzialnych.
 2. W ostatnim czasie odbyły się w naszej parafii konkursy propagujące zwyczaje i tradycje świąteczne. Zorganizowało je działające przy naszej parafii Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Nadzieja”. Jeżeli chcecie możecie wesprzeć działalność tego stowarzyszenia odpisując na ten cel 1% podatku. Przy wyjściu można pobrać wizytówkę z numerami konta i KRS stowarzyszenia
 3.  Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności.
 4. Zachęcamy do lektury nowych numerów pism religijnych: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, miesięcznik „Egzorcysta”.
 5. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, *  a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,*  Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

                    zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa  epidemiologicznego  obecnie  obowiązującymi             na

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną(…) w Zamościu, ks. B-p potwierdza udzieloną już dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane dotyczącą osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Dodatkowo rozszerza tę dyspensę na wszystkich wiernych diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz przebywających na jej terenie, którzy nie będą mogli spełnić obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej pomimo takiego pragnienia.

 1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 6
 2. Zapraszamy na potkania „Z REWIZYTĄ w domu Jezusa”. Na Mszy św. o godz. 18.00 wspólnie modlimy się o opiekę i błogosławieństwo Bożej Opatrzności. Każda rodzina otrzymuje kolędowy „pakiet” przy pomocy którego już samodzielnie kończy błogosławieństwo domu:

dziś                        – ul. Brat. Broni – zachód nr-y: 109 – 161; ul. Chełmońskiego; Płoskie; Hyża

poniedziałek     18. I.   – ul. Prusa

wtorek              19. I.   – ul. Heweliusza 4 i 5

środa                 20. I.   – ul. Robotnicza; ul. Sasanki

czwartek           21. I.   – ul. Mickiewicza; ul. Nałkowskiej

sobota               23. I.   – ul. Kraszewskiego; ul. Krótka; ul. Kwiatowa nr-y: 1 – 12

niedziela           24. I.   – ul. Społeczna

poniedziałek    25. I.   – ul. Śląska (od Szczebrzeskiej do ul. Staffa i Chłodnej); ul. Kręta

Na tablicach ogłoszeń, a także stronach internetowych parafii i księży znajdziemy harmonogram zaproponowanych spotkań dla poszczególnych ulic. Można także dołączyć do wspólnej modlitwy w dowolny dniu odpowiednim dla rodziny.

 1. Spotkania duszpasterskie i formacyjne w tygodniu według decyzji formatorów i odpowiedzialnych
 2. We wtorek 19.01. dzień imienin ks. B-pa Mariusza Leszczyńskiego, Ksiądz Biskup dziękuję serdecznie za modlitwę w Jego intencji i przekazuje pasterskie błogosławieństwo.
 3. 21 stycznia wypada – Dzień Babci, a 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli do Pana. Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Podziękowaniem niech będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i miła pamięć.
 4. Od paru miesięcy w trzeci czwartek miesiąca w salach katechetycznych naszego kościoła zbiera się grupa młodych mężczyzn – ojców w ramach inicjatywy net. Co to jest?

Inicjatywa Tato.Net powstała w 2004 r. To dziś wiodąca w Europie inicjatywa inspirująca mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Jej misją jest pomagać w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród współczesnych mężczyzn. Tato.Net jest powołane również do tego, by realizować inicjatywy i projekty adresowane do całych rodzin, tak aby budować rodziny silne obecnością ojca. Stanowi ponadto sieć współpracy organizacji oraz instytucji społecznych, którym przyświeca wartość promowania kultury odpowiedzialnego ojcostwa. Najbliższe spotkanie w tym tygodniu w czwartek 21.01. o godz. 19.00. Zapraszamy!

 1. W piątek, 22 stycznia o godz. 17.30 w naszym kościele rozpocznie się kolejne nabożeństwo do św. Rity. W raz z przybywającymi do naszej świątyni ludźmi poszukującymi wsparcia u Pana Boga, ponownie przeżyjemy piękne chwile na wspólnej modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego i dziękczynieniu. Spotkanie rozpoczniemy Nabożeństwem do św. Rity: – odczytanie intencji modlitewnych; – błogosławieństwo róż; – jeśli będzie jeszcze czas – litania do świętej. Około godz. 18-tej rozpocznie się Msza św. z okazjonalną homilią. Pisząc intencje proszę abyście starali się podać jak najwięcej danych: np. jeżeli prosicie o zdrowie to napiszcie z jaką chorobą walczycie; będzie też dobre jeżeli podacie w modlitwie imiona osób za których się modlicie – Bóg wzywa nas po imieniu! Oczywiście wiem, że każda sprawa w naszych oczach jest ważna, jednakże jak sam Pan wskazał w historii św. Rity, ta święta jest dana wspólnocie Kościoła jako patronka od spraw trudnych i beznadziejnych …..
 2.  Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności!
 3. Po Mszy św. zachęcam do nabycia nowych numerów „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego” i miesięcznika „Egzorcysta”
 4. Swoją ziemską pielgrzymkę po 60 l. zakończył śp. Artur Andrzan z ul. Chabrowej
 5. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: : Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, *  a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,*  Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

 

 

 

 1. Jest to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Od ok. XVIII wieku w uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli upowszechnił się zwyczaj święcenia kredy, którą na drzwiach wejściowych w domach katolickich piszemy litery: C+M+B oraz datę bieżącego roku. Zwyczaj ten sięga korzeniami do zdarzenia opisanego w Biblii tj. w Księdze Wyjścia. Naród wybrany przed wyjściem z niewoli egipskiej, przed ostatnią najstraszniejszą plagą jaką miał zesłać na Egipt Bóg tj. śmierć wszystkiego co pierworodne, znaczył drzwi i progi swoich domów krwią baranka. W rezultacie Bóg „nie pozwolił aniołowi niszczycielowi wejść do tych domów” (Wj 12,23n). Drzwi i próg są jakby granicami naszego domowego Kościoła, a jednocześnie łącznikiem ze światem.

Poprawniej jest pisać literę C nie K, gdyż rozpowszechniła się opinia, niestety także za naszą sprawą, iż napis ten pochodzi od inicjałów imion Trzech Mędrców, którzy przybyli oddać pokłon nowo narodzonemu Dziecięciu; Kacpra, Melchiora i Baltazara. (K, M, B). Nadanie imion królom nastąpiło dopiero później. Ich legendarne imiona stały się najłatwiejszym, ale nie najlepszym wytłumaczeniem symboliki tego znaku i są błędną interpretacją starszej łacińskiej inskrypcji CMB Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi).

Lub też są pozostałością po obchodzonych w starożytności rozbudowanym Święcie Epifanii liturgiczne upamiętniającym trzy biblijne wydarzenia:

 1. pokłon mędrców –                         – poznaję.                        + C ogito +
 2. chrzest w Jordanie –                     – chrzest                           + B aptismus +
 3. wesele w Kanie Galilejskiej –      – zaślubiny                      + M atrimonium +

O mędrcach ze Wschodu, którzy złożyli hołd Jezusowi, niewiele wiadomo. Wspomina o nich tylko Ewangelia wg św. Mateusza. Nie wiadomo jednak, ilu ich było, jakie mieli imiona, kolor skóry, jakiej byli narodowości. Nie wiadomo, kim byli: magami, mędrcami czy królami. Królami ze Wschodu zostali nazwani w III wieku n.e. Ich imiona – Kacper, Melchior, Baltazar – pojawiły się po raz pierwszy ok. roku 520 na mozaice w kościele San Apollinare Nuovo w Rawennie. Ewangelia nie precyzuje ich liczby. Pogląd wskazujący, że było ich trzech powstał prawdopodobnie ze względu na wymienienie trzech darów. Mędrcy, składając Dzieciątku Bożemu złoto, uznali w Nim króla, składając mirrę, uznali w Nim prawdziwego człowieka, a składając kadzidło, uznali w Nim Boga.

Według starej polskiej tradycji wierni po powrocie z kościoła palą kadzidło (aromatyczne zioła), W religii żydowskiej i w chrześcijaństwie kadzidło czyli wonne obłoki mają znaczenie dążenia wzwyż, uduchowienia, ofiary i hołdu, a przede wszystkim modlitwy zanoszonej do Boga. Niech więc tak jak woń kadzidła napełni nasze domu niech przez cały rok będzie on napełniony naszymi modlitwami

 1. Dziś w naszym mieście odbędzie się Orszak Trzech Króli. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.30 w kościele św. Krzyża. Następnie samochodami ruszy do wszystkich kościołów miasta. Orszak zakończy się na Rynku Wielkim.  Szczegóły na plakatach.

 zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa  epidemiologicznego  obecnie  obowiązującymi na

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną(…) w Zamościu, ks. B-p potwierdza udzieloną już dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane dotyczącą osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Dodatkowo rozszerza tę dyspensę na wszystkich wiernych diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz przebywających na jej terenie, którzy nie będą mogli spełnić obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej pomimo takiego pragnienia.

 

 1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 4
 2. Zapraszamy parafian „Z REWIZYTĄ w domu Jezusa”. W tym roku chcemy byście Wy przyszli z rewizytą do domu Jezusa, czyli kościoła. Tu podczas Mszy św. o godz. 18.00 wspólnie modlimy się o opiekę i błogosławieństwo Bożej Opatrzności w Nowym roku. Każda rodzina otrzymuje wyjątkowy kolędowy „niezbędnik” przy pomocy którego już samodzielnie kończy błogosławieństwo domu:

dziś                    – ul. Śląska (od Staffa i Chłodnej do Brat. Broni); Wazowskiego;  Krasińskiego

poniedziałek      4. I.   – ul. Parkowa; ul. Konwaliowa; ul. Baczyńskiego; ul. Polarna

wtorek                5. I.   – ul. Staffa (przed); ul. Słowackiego

środa                   6. I.   – ul. Chabrowa; ul. ks. Fr. Zawiszy; ul. Herberta

czwartek            7. I.   – ul. Konopna; ul. Dolna; ul. Niska

piątek                 8. I.   – ul. Kwiatowa nr-y: 11 – 30; ul. Łąkowa

sobota                 9. I.   – ul. Matejki

niedziela          10. I.   – ul. Gałczyńskiego

poniedziałek    11. I.   – ul. Kopernika nr-y: 1 – 20a; ul. Ładna; ul. Kaczmarskiego;  ul. krl. Jadwigi

Na tablicach ogłoszeń, a także stronach internetowych parafii i księży znajdziemy harmonogram zaproponowanych spotkań dla poszczególnych ulic.

 1. Spotkania duszpasterskie i formacyjne w ciągu tygodnia: według decyzji formatorów i odpowiedzialnych
 2. W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Porządek Mszy św. jak w niedziele. Na każdej Mszy św. poświęcenie kadzidła i kredy, którą znaczymy drzwi domów chrześcijańskimi znakami: K(C)+M+B oraz datą bieżącego roku. Litery te należy interpretować jako skrót łacińskiej inskrypcji CMB Christus Mansionem Benedicat co tłumaczy się „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. Uroczystość ta jest dla katolików nakazana!
 3. Zapraszamy na Orszak Trzech Króli. Rozpocznie się o godz. 10.30 Mszą św. w kościele Świętego Krzyża, będzie ona transmitowana przez KRZ. Po Mszy, odbędzie się scena biblijna „Narodzenie Zbawiciela”. Następnie Trzej Królowie i Święta Rodzina wyruszą samochodem na ulice i place Zamościa, niosąc radość chorym w szpitalach i mieszkańcom zamojskich parafii. Trasa przejazdu: Św. Krzyż, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, kościoły: pw. Miłosierdzia Bożego, MB Królowej Polski, Szpital Niepubliczny ul. Peowiaków, kościoły pw. Św. Michała, Jana Bożego, Brata Alberta, Świętej Bożej Opatrzności, OO. Franciszkanów, OO. Redemptorystów i Katedra Zamojska. Orszakowi towarzyszyć będzie z kolędowaniem Szkoła Muzyczna Yamaha Zamość. Na zakończenie Orszaku na Rynku Wielkim zostanie oddana salwa honorowa na cześć Narodzenia Zbawiciela, Nowego 2021 Roku i zakończenia Jubileuszu 440-lecia założenia miasta Zamościa. VII Orszak Trzech Króli w Zamościu będzie odbywał się z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących podczas pandemii.
 4.  Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności! Zakończyliśmy pierwszy etap budowy domu parafialnego. Obiekt jest zabezpieczony pełnym pokryciem dachowym. Za tydzień druga niedziela miesiąca – ośmielam się przypomnieć o możliwości hojniejszej tacy na prace przy naszej parafii.
 5. Zachęcamy do nabywania i lektury nowych numerów prasy katolickiej; „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, są jeszcze kalendarze KRZ.
 6. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, *  a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,*  Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

 

 zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa  epidemiologicznego  obecnie  obowiązującymi na

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną(…) w Zamościu, ks. B-p potwierdza udzieloną już dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane dotyczącą osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Dodatkowo rozszerza tę dyspensę na wszystkich wiernych diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz przebywających na jej terenie, którzy nie będą mogli spełnić obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej pomimo takiego pragnienia.

 1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 3
 2. Osobom, które z racji na wspom. św. Jana przyniosły do kościoła wino, pobłogosławimy je w zakrystii.
 3. Dziś w uroczystość Świętej Rodziny na Mszy św. o godz. 11.00 we wspólnej modlitwie pragniemy złożyć Panu Bogu dziękczynienie za dar sakramentu małżeństwa i rodziny. Szczególnie będziemy polecali opiece Bożej Opatrzności małżeństwa które w tym roku obchodzą swoje jubileusze 50 i 25-lecia, ale także będziemy prosili o ochronę dla rodziny przed atakami złego ducha.
 4. Dziś także na Mszy św. o godz. 18.00 rozpoczniemy nietypowe ale dostosowane do obecnych realiów spotkania kolędowe nazwane przez nas – „Z REWIZYTĄ w domu Jezusa”. Wizyta duszpasterska, która normalnie polega na odwiedzaniu przez księży z Bożym błogosławieństwem Waszych domów, w tym roku będzie realizowana odwrotnie! Chcemy byście Wy przyszli z rewizytą do domu Jezusa, czyli kościoła. Tu podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się wspólnie modlili się o opiekę i błogosławieństwo Bożej Opatrzności w Nowym roku. Będzie to także okazja do złożenia deklaracji i może jeszcze wsparcia materialnego parafii. Dla każdej rodziny przygotowaliśmy okolicznościową pamiątkę. Dziś na pierwszą „rewizytę” zapraszamy mieszkańców: ul. Traugutta (domy jednorodzinne).

w poniedziałek 28.XII. – ul. Chłodna  (domy jednorodzinne i bloki).

we wtorek 29.XII.         – ul. Heweliusza 1; 2; 3.

w środę 30. XII.            – ul. Szczebrzeska nr-y 100 – 116

w piątek  1. I.                – ul. Moniuszki

w sobotę  2. I.                – ul. Brat. Broni – wschód nr-y: 62 – 97; Szafirowa;  Malownicza;  Lawendowa

w niedzielę  3. I.           – ul. Śląska (od Staffa i Chłodnej do Brat. Broni); Wazowskiego;  Krasińskiego

w poniedziałek 4. I.      – ul. Parkowa; ul. Konwaliowa; ul. Baczyńskiego; ul. Polarna

Harmonogram zaproponowanych spotkań dla poszczególnych ulic znajdziemy na tablicach ogłoszeń,
a także stronach internetowych parafii i księży.

 1. Spotkania w ciągu tygodnia: według uznania formatorów i odpowiedzialnych
 2. W tym tygodniu przypada: I piątek – chorych odwiedzimy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, od 17.00 adoracja i możliwość spowiedzi; I sobota – o godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu.
  I niedziela
  – po Mszy św. o godz. 11.00 zmiana tajemnic różańcowych i krótka konferencja formacyjna dla zelatorów i chętnych członków KŻR. Adoracje prowadzi KR nr 8.
 3. W czwartek 31 grudnia, w ostatnim dniu roku kalendarzowego, na Mszy św. o godz. 17.00 ! połączonej z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, będziemy dziękowali Bogu za mijający rok. Po adoracji, odśpiewaniu suplikacji i hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 4. W piątek Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Matki Odkupiciela, Patronki naszej Diecezji. Uroczystość ta jest dla katolików nakazana tj. tego dnia mamy obowiązek być na Mszy św. i nieobecność, bez poważnej przyczyny, na liturgii z Kościołem jest wykroczeniem względem miłości Pana Boga – traktowanym w kategorii grzechu, który zrywa stan łaski uświecającej i trzeba go wyznać przy spowiedzi. Uroczystości nakazane poza niedzielami: – Nowy Rok /1 stycznia/; – Objawienie Pańskie – Trzech Króli /6 stycznia/; – Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało; – Wniebowzięcie NMP /15 sierpnia/; – Wszystkich Świętych /1 listopada/; – Boże Narodzenie /25.XII,/
 5. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności!
 6. Zachęcamy do nabycia nowych numerów podwójnych świątecznych prasy katolickiej: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny” i „Egzorcysta”
 7. Swoją ziemską pielgrzymkę zakończyli: po 78 l. + Anna Maśko z ul. Krętej; po 55 l. + Katarzyna Lipski z ul. Prusa.
 8. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, *  a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,*  Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

                      zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa  epidemiologicznego  obecnie  obowiązującymi             na

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną(…) w Zamościu, ks. B-p potwierdza udzieloną już dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane dotyczącą osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Dodatkowo rozszerza tę dyspensę na wszystkich wiernych diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz przebywających na jej terenie, którzy nie będą mogli spełnić obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej pomimo takiego pragnienia.

 1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 3
 2. Osobom, które z racji na wspom. św. Jana przyniosły do kościoła wino, pobłogosławimy je w zakrystii.
 3. Dziś w uroczystość Świętej Rodziny na Mszy św. o godz. 11.00 we wspólnej modlitwie pragniemy złożyć Panu Bogu dziękczynienie za dar sakramentu małżeństwa i rodziny. Szczególnie będziemy polecali opiece Bożej Opatrzności małżeństwa które w tym roku obchodzą swoje jubileusze 50 i 25-lecia, ale także będziemy prosili o ochronę dla rodziny przed atakami złego ducha.
 4. Dziś także na Mszy św. o godz. 18.00 rozpoczniemy nietypowe ale dostosowane do obecnych realiów spotkania kolędowe nazwane przez nas – „Z REWIZYTĄ w domu Jezusa”. Wizyta duszpasterska, która normalnie polega na odwiedzaniu przez księży z Bożym błogosławieństwem Waszych domów, w tym roku będzie realizowana odwrotnie! Chcemy byście Wy przyszli z rewizytą do domu Jezusa, czyli kościoła. Tu podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się wspólnie modlili się o opiekę i błogosławieństwo Bożej Opatrzności w Nowym roku. Będzie to także okazja do złożenia deklaracji i może jeszcze wsparcia materialnego parafii. Dla każdej rodziny przygotowaliśmy okolicznościową pamiątkę. Dziś na pierwszą „rewizytę” zapraszamy mieszkańców: ul. Traugutta (domy jednorodzinne).

w poniedziałek 28.XII. – ul. Chłodna  (domy jednorodzinne i bloki).

we wtorek 29.XII.         – ul. Heweliusza 1; 2; 3.

w środę 30. XII.            – ul. Szczebrzeska nr-y 100 – 116

w piątek  1. I.                – ul. Moniuszki

w sobotę  2. I.                – ul. Brat. Broni – wschód nr-y: 62 – 97; Szafirowa;  Malownicza;  Lawendowa

w niedzielę  3. I.           – ul. Śląska (od Staffa i Chłodnej do Brat. Broni); Wazowskiego;  Krasińskiego

w poniedziałek 4. I.      – ul. Parkowa; ul. Konwaliowa; ul. Baczyńskiego; ul. Polarna

Harmonogram zaproponowanych spotkań dla poszczególnych ulic znajdziemy na tablicach ogłoszeń,
a także stronach internetowych parafii i księży.

 1. Spotkania w ciągu tygodnia: według uznania formatorów i odpowiedzialnych
 2. W tym tygodniu przypada: I piątek – chorych odwiedzimy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, od 17.00 adoracja i możliwość spowiedzi; I sobota – o godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu.
  I niedziela
  – po Mszy św. o godz. 11.00 zmiana tajemnic różańcowych i krótka konferencja formacyjna dla zelatorów i chętnych członków KŻR. Adoracje prowadzi KR nr 8.
 3. W czwartek 31 grudnia, w ostatnim dniu roku kalendarzowego, na Mszy św. o godz. 00 ! połączonej
  z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, będziemy dziękowali Bogu za mijający rok. Po adoracji, odśpiewaniu suplikacji i hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 4. W piątek Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Matki Odkupiciela, Patronki naszej Diecezji. Uroczystość ta jest dla katolików nakazana tj. tego dnia mamy obowiązek być na Mszy św. i nieobecność, bez poważnej przyczyny, na liturgii z Kościołem jest wykroczeniem względem miłości Pana Boga – traktowanym w kategorii grzechu, który zrywa stan łaski uświecającej i trzeba go wyznać przy spowiedzi. Uroczystości nakazane poza niedzielami: – Nowy Rok /1 stycznia/; – Objawienie Pańskie – Trzech Króli /6 stycznia/; – Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało; – Wniebowzięcie NMP /15 sierpnia/; – Wszystkich Świętych /1 listopada/; – Boże Narodzenie /25.XII,/
 5. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności!
 6. Zachęcamy do nabycia nowych numerów podwójnych świątecznych prasy katolickiej: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny” i „Egzorcysta”
 7. Swoją ziemską pielgrzymkę zakończyli: po 78 l. + Anna Maśko z ul. Krętej; po 55 l. + Katarzyna Lipski z ul. Prusa.
 8. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, *  a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,*  Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa  epidemiologicznego  obecnie  obowiązującymi             na

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną(…) w Zamościu, ks. B-p potwierdza udzieloną już dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane dotyczącą osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Dodatkowo rozszerza tę dyspensę na wszystkich wiernych diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz przebywających na jej terenie, którzy nie będą mogli spełnić obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej pomimo takiego pragnienia.

 1. W tym roku układ dni sprawił, że niedziela po Bożym Narodzeniu jest bezpośrednio po świętach
  i przez to w tym roku nie będzie wspomnienia św. Jana Apostoła i Ewangelisty, tym którzy będą tego chcieli pobłogosławimy przyniesione tego dnia do kościoła wino.
 2. Jutro 27 grudnia w uroczystość Świętej Rodziny serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.00 na której we wspólnej modlitwie pragniemy złożyć Panu Bogu dziękczynienie za dar sakramentu małżeństwa i rodziny. Szczególnie będziemy polecali opiece Bożej Opatrzności małżeństwa które w tym roku obchodzą swoje jubileusze 50 i 25-lecia, ale także będziemy prosili o ochronę dla rodziny przed atakami złego ducha.
 3. Jutro na Mszy św. o godz. 18.00 rozpoczniemy nietypowe ale dostosowane do obecnych realiów spotkania kolędowe nazwane przez nas – „Z REWIZYTĄ w domu Jezusa”. Wizyta duszpasterska, która normalnie polega na odwiedzaniu przez księży z Bożym błogosławieństwem Waszych domów,
  w tym roku będzie realizowana odwrotnie! Chcemy byście Wy przyszli z rewizytą do domu Jezusa, czyli kościoła. Tu podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się wspólnie modlili się o opiekę i błogosławieństwo Bożej Opatrzności w Nowym roku. Będzie to także okazja do złożenia deklaracji
  i może jeszcze wsparcia materialnego parafii. Dla każdej rodziny przygotowaliśmy okolicznościową pamiątkę. Na pierwszą „rewizytę” zapraszamy mieszkańców:

w niedzielę 27.XII.              – ul. Traugutta  (domy jednorodzinne).

w poniedziałek 28.XII.       – ul. Chłodna  (domy jednorodzinne i bloki).

we wtorek 29.XII.                – ul. Heweliusza 1; 2; 3.

Na tablicach ogłoszeń, a także stronach internetowych parafii i księży znajdziemy harmonogram zaproponowanych spotkań dla poszczególnych ulic.

Wszystkie nasze sprawy a szczególnie naszych bliskich podróżujących w te dni, polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha *  bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, *  a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,*  Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa  epidemiologicznego  obecnie  obowiązującymi             na

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną(…) w Zamościu, ks. B-p potwierdza udzieloną już dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane dotyczącą osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Dodatkowo rozszerza tę dyspensę na wszystkich wiernych diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz przebywających na jej terenie, którzy nie będą mogli spełnić obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej pomimo takiego pragnienia.

 

 1. Życzenia Księży Biskupów ….

 

 1. Dołączając się do słów Księży Biskupów, księża oraz pracownicy świeccy, Parafii Świętej Bożej Opatrzności, składamy wszystkim Parafianom, oraz miłym Gościom równie gorące i serdeczne życzenia Wiary i nadziei wbrew wszystkiemu i ponad wszystko w myśl słów Pana Jezusa!

 

„Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”.                            (Ewangelia św. Jana, rozdział 16, wersety 30 – 33)

 

W imieniu wspólnoty parafialnej bardzo serdecznie dziękujemy za życzenia świąteczne, które otrzymaliśmy m.in.:

od Posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej: p. Sławomira Zawiślaka

od Wojewody Lubelskiego p. Roberta Gmitruczuka;

od Prezydenta Miasta Zamościa p, Andrzeja Wnuka i Przewodniczącego Rady Miasta Zamość p. Piotra Błażewicza

od Starosty Zamojskiego p. Stanisława Grześko i Przewodniczącego Rady Powiatu
p. Krzysztofa Rusztyna

od Zarządu Osiedla Karolówka p. Bożeny Wieczorek

od Rektora i Alumnów Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” z Warszawy,

od Dyrektora Katolickiego Radia Zamość ks. Sylwestra Zwolaka;

od Dyrekcji i uczniów SP nr 8 im. Orląt Lwowskich,

od Dyrekcji i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu,

od Dyrekcji i uczniów Zespołu Szkół Katolickich  im. O. Pio w Zamościu,

od Dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji i Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca ks. Krzysztofa Kralki

od Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu p. Marii Król

od p. Tadeusza Przyczyny właściciela firmy „PRIVLAND”

 

oraz od rodzin, osób prywatnych z Polski i Zagranicy

– ze swej strony zapewniamy o wdzięczności i naszej modlitwie.

 1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 2
 2. Zapraszamy do głosowania w konkursie na najpiękniejszą domową szopkę 2020 r. Suweniry dla wszystkich uczestników konkursy przygotowało stowarzyszenie „Nadzieja”. Wszystkie prace zostaną przeniesione na ekspozycję o tematyce bożonarodzeniowej w muzealnych pomieszczeniach kościoła Zwiastowania NMP na Starym Mieście. Także dziś na Mszy św. o g. 12.30 błogosławieństwo figurek małego Pana Jezusa do naszych domowych szopek.
 3. We wtorek i środę, w godz. 10.00 – 14.00 będziemy przygotowywali nasz kościół do świąt dekorując i sprzątając go. Jeżeli ktoś z Was może nam pomóc to serdecznie zapraszamy.
 4. We wtorek, 22 grudnia, o godz. 17.30 rozpocznie się nabożeństwo do św. Rity. Polecajmy wstawiennictwu św. Ricie trudne sprawy osobiste a także swoich bliskich, znajomych i sąsiadów a także naszych wrogów
  i nieprzyjaciół. Zapraszamy na wspólną modlitwę.
 5. Zakończenie Nowenny do Bożego Narodzenia 24 grudnia rano przed mszą roratnią o godz. 6.15.
 6. W czwartek WIGILIA. Zachęcamy do zachowania tradycyjnie postnego charakteru wieczerzy oraz przypominamy, że powinna mieć wymiar religijny, dlatego rozpoczynamy ją odczytaniem Ewangelii o narodzeniu Pańskim wg św. Łukasza, wspólną modlitwą, śpiewem kolędy i dzieleniem się opłatkiem. Na stole niech będzie zapalona świeca jako znak obecności wśród nas Chrystusa – Światła narodów. Łamiąc się opłatkiem z najbliższymi pamiętajmy o osobach samotnych, chorych, bezdomnych i opuszczonych. Niech ten szczególny wieczór będzie czasem prawdziwego pojednania w rodzinach i sąsiedztwie.
 7. Uroczystość Narodzenia Pańskiego rozpocznie się w tym roku podczas dwóch pasterek o 22.00 i 24.00. Wszyscy rozumiemy, że spowodowane to jest troską o wzajemne bezpieczeństwo, dla tego proszę o skorzystanie z tej propozycji w sposób roztropny i odpowiedzialny. W dzień msze jak w niedzielę
 8. W sobotę, 26 grudnia, święto św. Szczepana, porządek mszy jak w niedzielę. Ofiary składane tego dnia na tacę będą przeznaczone na KUL
 9. W niedzielę za tydzień, chcemy rozpocząć trochę nietypowe ale dostosowane do obecnych realiów spotkania kolędowe nazwane przez nas – „Z REWIZYTĄ w domu Jezusa”. Wizyta duszpasterska, która normalnie polega na odwiedzaniu przez księży z Bożym błogosławieństwem Waszych rodzin i domów w tym roku będzie realizowana odwrotnie! Chcemy byście Wy przyszli z rewizytą do domu Jezusa, czyli kościoła. Tu podczas Mszy św. Będziemy się wspólnie modlili się o opiekę i błogosławieństwo Bożej Opatrzności w Nowym roku. Na tablicach ogłoszeń, a także stronach internetowych parafii i księży znajdziemy harmonogram zaproponowanych spotkań dla poszczególnych ulic. Dla każdej rodziny przygotowaliśmy okolicznościową pamiątkę. Będzie to także okazja do złożenia deklaracji i może jeszcze wsparcia materialnego parafii. Wszystkim jest wiadome, że bez Waszego wsparcia Parafia nie ma innych źródeł dochodów. Nikt nas nie finansuje i tak naprawdę utrzymujemy się z „żebractwa” czyli dobrowolnych datków. Składane ofiary będą przeznaczone na przygotowanie wykończenia kościoła i może także na dalsze prace przy domu parafialnym.
 10. Dziękuję za ofiarowanie choinek oraz wszystkim pomagającym w ostatnich dniach w przygotowaniu kościoła do świąt: p. Tymczukom; p. Witoldowi i Wiesławowi Kozłowskim, p. Andrzejowi Osypowiczowi, p. Jurkowi Szczerbie, ks. Pawłowi i ks. Tomkowi.
 11. W niedziele 27 grudnia w uroczystość Świętej Rodziny serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.00 na której pragniemy we wspólnej modlitwie złożyć Panu Bogu dziękczynienie za dar sakramentu małżeństwa i rodziny. Prosimy aby swoje intencje zgłaszały małżeństwa które w tym roku obchodzą swoje jubileusze 50 i 25-lecia. Jubilatów mogą zgłaszać także dzieci i wnukowie.
 12. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich Bożej Opatrzności!
 13. Zachęcamy do nabywania i lektury świątecznych numerów: „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego”, „Małego GN”, m. „Egzorcysta”. Są jeszcze wigilijne świece CARITAS. Przed kościołem, ministranci oferują przygotowane sianko – zebrane ofiary przeznaczą m.in. na wsparcie dla domu dziecka
 14. Życzymy Wszystkim Parafianom i miłym Gościom błogosławionych, spokojnych i zdrowych świąt Bożego Narodzeniaspędzonych w serdecznym gronie rodzinnym. Niechaj przyniosą do każdego domu w naszej parafii pokój i miłość, życzliwość i szczęście.
 15. Swoją ziemską pielgrzymkę zakończyli: po 78 l. + Anna Kozłowska z ul. Konopnej; po 55 l. + Katarzyna Golda z ul. Szczebrzeskiej i po 46 l. + Piotr Soboń z ul. Prusa. pogrzeby w poniedziałek.
 16. Wszystkie nasze sprawy a szczególnie naszych bliskich podróżujących w te dni, polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, *  a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,*  Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

                      zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa  epidemiologicznego  obecnie  obowiązującymi             na

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną(…) w Zamościu, ks. B-p potwierdza udzieloną już dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane dotyczącą osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Dodatkowo rozszerza tę dyspensę na wszystkich wiernych diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz przebywających na jej terenie, którzy nie będą mogli spełnić obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej pomimo takiego pragnienia.

 1. W związku z 39 rocznicą ogłoszenia stanu wojennego IPN już po raz 8 zachęca do wzięcia udziału w akcji „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” zapalając dziś o g. 19.30 w oknie świecę.
 2. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 1
 3. Od poniedziałku do soboty, o 6.15, Msze św. wotywne ku czci NMP – RORATY. Kończą się ok. godz. 6.45. Liczna grupa naszych parafian już w nich uczestniczy, zapraszamy także innych. Dzieci na Msze roratnie zapraszamy w piątki i soboty o godz. 18.00.
 4. Spotkania w ciągu tygodnia: – we wtorek o 16.00 i 18.30 warsztaty „12 Kroków”

– we wtorek i środę: o 19.00 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej.

W czasie adwentu od poniedziałku do soboty członkowie I wspólnoty spotykają się o godz. 5.30 aby, przed pójściem do pracy, wspólnie odmówić Leudesy. Można do nich dołączyć.

– w czwartek o 19.00 wspólnota Przyjaciele Oblubieńca

 1. Od środy, tj. na 9 dni przed świętami, rozpocznie się Nowenna do Bożego Narodzenia, będzie ona każdego dnia rano przed roratami. Zakończenie w noc wigilijną przed Pasterką o 24.00 (w tym roku będą dwie!).
 2. Chorych przebywających w domach, którzy chcą duchowo przygotować się do przeżycia świąt, odwiedzimy w sobotę 19 grudnia. Wizyty prosimy zgłaszać w zakrystii bądź telefonicznie
 3. Za tydzień o godz. 12.30 zakończenie i rozstrzygnięcie konkursu na dekorację domowej szopki bożonarodzeniowej. Na tej Mszy św. odbędzie się też poświęcenie przyniesionych przez dzieci z domów, figurek Pana Jezusa, które położymy do naszych domowych szopek w noc bożonarodzeniową. Pięć prac zostanie wybranych przez oo. franciszkanów i przeniesionych na ekspozycję o tematyce bożonarodzeniowej w muzealnych pomieszczeniach kościoła Zwiastowania NMP na Starym Mieście.
 4. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa. Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzą na Apel serdecznie dziękujemy.
 5. Odpowiadając na pytania parafian, którzy zostali zaniepokojeni ponowną akcją atakujących przyjmowanie komunii na rękę przypominam i odsyłam do komunikatu Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polskiego z dnia 3.10.2020 r. – że nie można zarzucać profanowania Eucharystii osobom pragnącym z różnych powodów przyjąć z wiarą i czcią Komunię Świętą do rąk! – i że w prawdziwym Kościele Katolickim prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu negować. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła – czytamy w komunikacie. Natomiast papież Franciszek powiedział: „Kościół nie jest tylko tam, dokąd sięga cień naszej dzwonnicy, nie jest grupą elitarną, ale posłany jest do wszystkich. I może właśnie dlatego jest tak różnorodny”.
 6.  Jak słyszymy, w porozumieniu z radą parafialną, zostały zakupione organy. To profesjonalny instrument, który posłuży przez wiele pokoleń. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, połowę wartości wzięliśmy na raty, które będziemy spłacali przez pół roku. Dziękuje tez p. Arturowi Szopie za wykonanie stopni klęczników w ławkach. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności!
 7. Zachęcamy do lektury nowych numerów prasy religijnej „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, miesięcznik „Egzorcysta”. Wigilijne świece Caritas.
 8. Swoją ziemską pielgrzymkę po 61 latach zakończył śp. + Wojciech Sirko z ul. Ładnej
 9. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, *  a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,*  Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

                      zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa  epidemiologicznego  obecnie  obowiązującymi             na

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną(…) w Zamościu, ks. B-p potwierdza udzieloną już dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane dotyczącą osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Dodatkowo rozszerza tę dyspensę na wszystkich wiernych diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz przebywających na jej terenie, którzy nie będą mogli spełnić obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej pomimo takiego pragnienia.

 1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 8.
 2. Dziś po liturgii zbiórka ofiar na pomoc Kościołowi na w potrzebie.
 3. Od poniedziałku do soboty, o 6.15, Msze św. wotywne ku czci NMP – RORATY. Kończą się ok. godz. 6.45. Liczna grupa naszych parafian już w nich uczestniczy, zapraszamy także innych. Dzieci na Msze roratnie zapraszamy w piątki i soboty o godz. 18.00. Przychodząc na roraty przynieśmy ze sobą lampiony lub świece.
 4. We wtorek 8 grudnia, ur. Niepokalanego Poczęcia NMP w godz. 12.00 – 13.00 będzie wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa w ramach „Godziny Łaski”. Według objawień Pieriny Gilly Maryja obiecała, że modlącym się w tym czasie ześle „wiele łask dla duszy i ciała”. Mamy wiele próśb osobistych, rodzinnych, parafialnych i ojczyźnianych zapraszam na modlitwę.
 5. Spotkania w ciągu tygodnia:
  – we wtorek o 16.00 i 18.30 warsztaty „12 Kroków”
  – we wtorek i środę: o 19.00 wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej
  – w czwartek o 19.00 wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
 1. W piątek na Mszy św. wieczornej będziemy dziękować za naszych dobroczyńców budowy kościoła tj.: za dobroczyńców, za pomagając w pracach oraz za wszystkich wspierających nas finansowo.
 2. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 12.30 będziemy dziękowali za nasz chórek – „Dzieci Maryi” i prosili o jak najszybszą możliwość powrotu do normalnych spotkań.
 3. W tych dniach do naszych domów są przynoszone opłatki. Na niektórych ulicach roznoszą panowie pomagający w zbiórkach na budowę (dziękujemy!), na innych sąsiedzi, a na jeszcze innych członkowie wspólnot duszpasterskich, którzy mają do tego pisemne upoważnienie. Opłatki oferowane przez parafię są poświęcone. Razem z nimi otrzymamy Deklarację pomocy w budowie kościoła.
 4. Chorych przebywających w domach, którzy chcą duchowo przygotować się do przeżycia świąt, odwiedzimy w sobotę 19 grudnia. Wizyty prosimy zgłaszać w zakrystii bądź telefonicznie
 5. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Nadzieja” zaprasza do udziału w konkursie dekoracji domowej szopki bożonarodzeniowej. Rozstrzygniecie konkursu 20.XII. – pięć najlepszych prac może znaleźć się na stałej ekspozycji, nowo tworzonej wystawy w podziemiach kościoła oo. Franciszkanów.
 6. Zachęcam do włączenia się w dzieło modlitwy i apostolatu Kół Żywego Różańca przy naszej parafii. Chętnych: kobiety i mężczyzn, zapraszam do rozmowy w zakrystii bądź telefonicznie.
 7. W niedziele 27 grudnia w uroczystość Świętej Rodziny, na Mszy św. o godz. 11.00 pragniemy we wspólnej modlitwie złoży Panu Bogu dziękczynienie za dar sakramentu małżeństwa i rodziny. Prosimy aby swoje intencje zgłaszały małżeństwa które w tym roku obchodzą swoje jubileusze. Swoich rodziców mogą zgłaszać także dzieci i wnukowie.
 8. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności! Za tydzień w drugą niedzielę hojniejszą ofiarą na tacę będziemy mogli wesprzeć prace w naszym kościele.
 9. Zachęcamy do nabywania i lektury nowych numerów prasy religijnej: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” nowy numer miesięcznika „Egzorcysta”. Są także wigilijne świece Caritas.
 10. Swoją ziemską pielgrzymkę po 79 l. zakończyła śp. Teresa Szeremet z ul. Społecznej; i po 63 l. śp. Halina Kantor z ul. Nałkowskiej. Pogrzeby w poniedziałek.
 11. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, * a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,*  Mocą Bożą strąć do piekła. Amen

                      zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa  epidemiologicznego  obecnie  obowiązującymi  na

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną(…) w Zamościu, ks. B-p potwierdza udzieloną już dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane dotyczącą osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Dodatkowo rozszerza tę dyspensę na wszystkich wiernych diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz przebywających na jej terenie, którzy nie będą mogli spełnić obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej pomimo takiego pragnienia.

 1. W tym tygodniu nasze parafialne sprawy będzie wspierać na swoim dyżurze modlitewnym KR nr 7.
 2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent i nowy rok liturgiczny. Pomocą w religijnym przeżyciu najbliższych tygodni i zbliżających się świąt są Spotkania rekolekcyjne dziś według porządku niedzielnego, w poniedziałek i wtorek o godz. 8.30; 16.30 /SP/ 18.00 i o 19.15.

Wtorek, jest dniem pokuty i pojednania. Zachęcam do takiego zaplanowania spowiedzi, aby cały czas adwentu przeżyć w łasce uświecającej. A jeżeli będzie trzeba przed świętami znowu przyjmiemy ten sakrament. Spowiedź będzie się rozpoczynać na pół godziny przed planowanym spotkaniem rekolekcyjnym. W przygotowaniu do spowiedzi zachęcamy do posłużenia się Rachunkiem Sumienia który znajdziemy w książeczkach. Rodziców prosimy o rozważenie, i zachęcamy aby dzieci przychodziły z Wami jeśli się wybieracie, jeśli nie, to zatroszczę się o wysłuchanie rekolekcji przy pomocy Internetu; albo tu z naszej parafii albo korzystając z innych propozycji (są na naszej stronie parafialnej). Szczegóły na plakatach.

 1. Pobłogosławione Opłatki wigilijne do naszych domów przyniosą Parafianie, którzy pomagają przy zbiórce ofiar na budowę oraz członkowie wspólnot. Równocześnie każda Rodzina otrzyma list i deklaracje pomocy przy budowie. Zachęcam do zapoznania się z tekstami.
 2. Od środy zapraszamy na Roraty – Msze św. ku czci Matki Bożej. Roraty będą o godz. 6.15 rano! Dzieci, na Msze roratnie zapraszamy w piątki i soboty o godz. 18.00. Przygotowaliśmy niespodzianki.
 3. W tym tygodniu przypada:
  I czwartek miesiąca – od godz. 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu, adoracja i modlitwy w intencji powołań. Tego dnia od godz. 23.00 „Godzina Święta” – godzinna adoracja, i czuwanie w milczeniu, wynagradzające NSPJ.
  I piątek miesiąca – chorych odwiedzimy, z racji bezpieczeństwa, po wcześniejszym zgłoszeniu.
  I sobota miesiąca – o godz. 18.00 Msza św. wynagradzająca NSNMP. Adoracje prowadzi KR nr 7. W niedzielę za tydzień po Mszy o 11.00 zmiana tajemnic różańcowych i krótkie spotkanie dla zelatorów – obecność, członków wedle osobistego uznania.
 4. Za tydzień będą pobłogosławione medaliki dzieci klasy III. Uroczyste na Mszy św. o godz. 12.30 na innych mszach w zakrystii. Rodzice sami zatroszczą się o medalik dla dziecka.
 5. W przyszłą niedziele po liturgiach do puszki zbiórka ofiar na Pomoc Kościołowi na Wschodzie.
 6. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Nadzieja” zaprasza do udziału w konkursie dekoracji domowej szopki bożonarodzeniowej. Rozstrzygniecie konkursu 20.XII. – pięć najlepszych prac może znaleźć się na stałej ekspozycji, nowo tworzonej wystawy w podziemiach kościoła oo. Franciszkanów na Starym Mieście.
 7. Zachęcam do włączenia się w dzieło modlitwy i apostolatu Kół Żywego Różańca przy naszej parafii. Chętnych: kobiety i mężczyzn, zapraszam do rozmowy w zakrystii bądź telefonicznie.
 8. Wszystkim ofiarodawcom składamy „Bóg Zapłać!” i polecamy ich opiece Bożej Opatrzności! Obecnie czekamy na ekipę, która wykona pokrycie dachu na domu parafialnym.
 9. Po liturgii można nabyć nowy numer „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. Dla dzieci „Ziarno” z zagadką z dzisiejszej Ewangelii. Są także wigilijne świece Caritas. Środki ze sprzedaży tych świec przeznaczone są na pomoc ubogim.
 10. Swoją ziemską pielgrzymkę po 87 l. zakończyła śp. Franciszka Smoleń z ul. Traugutta.
 11. Wszystkie nasze sprawy polećmy opiece św. Michała Archanioła: Święty Michale Archaniele! * Wspomagaj nas w walce, *
  a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha * bądź naszą obroną. * Oby go Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty, Wodzu Niebieskich Zastępów, * szatana i inne złe duchy, * które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,*  Mocą Bożą strąć do piekła. Amen