Aktualności Parafialne

Po trzech latach, dobrej i owocnej pracy w naszej parafii, decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza mgr Marcin Jakubiak został mianowany Dyrektorem Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Pracę na nowym stanowisku ks. Marcin podejmie 16 sierpnia, do tego czasu pozostaje jeszcze z nami. Jesteśmy wdzięczni Bożej Opatrzności za dar wspólnego duszpasterzowania wspólnocie parafialnej na Karolówce. Dalszą posługę kapłańską ks. Marcina zawierzamy całkowicie Bożej Opatrzności, która dobrze i z miłością prowadziła, prowadzi i będzie prowadzić historię naszego życia. W sierpniu pracę w naszej parafii rozpocznie ks. ks. mgr Tomasz Szumowski, (na zdjęciu) dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Łukowej.

Alleluja, Alleluja!

Wesoły nam dzień dziś nastał;

Chrystus zmartwychwstał.

Radujcie się więc, radujcie!

 

Niech Chrystus będzie dla nas źródłem radości i pokoju,

światłem na drogach, którymi nas prowadzi.

Niech łaski płynące ze Zmartwychwstania umocnią nas,

abyśmy z wiarą przeżywali każdy kolejny dzień.

Wszystkim parafianom oraz przybyłym gościom życzymy

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Proboszcz parafii Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu 

 

 

 

W środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na drogę krzyżową ulicami naszego osiedla. będzie ona przebiegała ulicami: Zawiszy; Chabrowa; Kopernika; Śląska; Krótka; Kwiatowa; Kraszewskiego i Kręta.

29 marca – WIELKI CZWARTEK – dzień uwielbienia Boga za sakrament Eucharystii i kapłaństwa. W Katedrze o godz. 10.00 Msza Krzyżma, podczas której księża odnowią przyrzeczenia kapłańskie, a Ks. Biskup Ordynariusz dokona poświecenia Oleju Chorych używanego do namaszczania chorych, oraz konsekracji Oleju Krzyżma Świętego, używanego podczas udzielenia sakramentu chrztu, bierzmowania, kapłaństwa oraz przy poświęcaniu kościołów i ołtarzy.

O godz. 17.30 rozpocznie wprowadzenie/katecheza o znaczeniu tych dni. O godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej, Po Mszy św. nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Adoracji. Adoracja indywidualna będzie do godz. 22.00.

30 marca  – WIELKI PIĄTEK – Kościół przeżywa misterium Męki i Śmierci Pańskiej. Tego dnia obowiązuje post ścisły – ilościowy i jakościowy. Zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła nie sprawuje się Mszy św. O godz. 15.00 – droga krzyżowa. O godz. 17.30 rozpocznie wprowadzenie/katecheza do liturgii tego dnia.
Liturgia ku czci Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00. Ofiary składane podczas adoracji krzyża są przeznaczone na utrzymanie miejsc pielgrzymkowych w Ziemi Świętej. Na zakończenie li-turgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego.
Adoracja prowadzona przez grupy duszpasterskie będzie do godz. 24.00.:
19.00 – 20.00 – Gorzkie Żale;
20.00 – 21.00 – młodzież i wspólnota Przyjaciele Oblubieńca;
21.00 – 22.00 – KR nr 5-8; 22.00 – 23.00 – Neokatechumenat;
23.00 – 24.00 – KR nr 1-4.

31 marca – WIELKA SOBOTA – w tym dniu Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.

Od godz. 8.00 do godz. 14.30 – co godzinę błogosławieństwo pokarmów. Jak każdego roku, będzie można złożyć dary żywnościowe, które zostaną przekazane ubogim rodzinom z naszej Parafii. Zachęcamy do zachowania wymiaru postnego.

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ – Nocy czuwania, w czasie której „Kościół Chrystusowy oczeku-je na zmartwychwstanie i obchodzi je w znakach sakramentalnych” w rozpocznie się po zapadnięciu zmroku ok. godz. 20.00. O godz. 19.30 rozpocznie wprowadzenie/katecheza do liturgii. Pro-szę przynieść świece.

1 kwietnia – WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – Msza św. rezurekcyjna, rozpocznie się procesją o godz. 6.00. Kolejne Msze św. tego dnia będą o godz.: 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00

– W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w niedzielę tj. o godz.: 8.00, 9.30, 11.00 – chrzty, 12.30 i 18.00.

 

 

Natomiast 25 marca, przypada DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA. Zachęcam do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – to modlitewna pomoc dzieciom oraz rodzicom dzieci poczętych, będących w życiowej rozterce i rozważających zabójstwo nowego życia. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka oraz rodziców. Formularze zgłoszeniowe można pobrać wychodząc z kościoła znajdują się w gablocie.

 Zapraszamy na kolejne nabożeństwo do św. Rity Rozpocznie się ono o godz. 17.30 odczytaniem intencji modlitewnych i błogosławieństwem róż. O godz. 18.15 rozpocznie się Msza św. z okazjonalną homilią. Po Mszy będzie czas na indywidualną adorację relikwii świętej Rity i błogosławieństwo poświęconym olejem przywiezionym z sanktuarium św. Rity w Cascii.

Za przykładem naszej świętej poprzez słuchanie Słowa Bożego i przyjęcie sakramentów będziemy starali się otrzymać łaskę przeżywania naszych codziennych wydarzeń razem z Jezusem Chrystusem, który jest jedynym gwarantem, że osiągniemy życie wieczne.

Prawdopodobnie po niedzieli rozpocznie się tynkowanie głównej nawy kościoła, wszystko na to wskazuje, że uda się – tak jak chcieliśmy, wcześniej osadzić okna w najwyższej części bowiem na blisko 2/3 okien już złożono ofiary. Jedni imiennie, ich wkład będzie uwieczniony imiennym zapisem na ścianach nowego kościoła, inni bezimiennie, jak kto woli.

Osiem okien będzie wyposażonych w mechanizmy uchylne, aby zapewnić lepszą wentylacje obiektu.

Pokornie zawracam się jeszcze z apelem o zakup okna. Może jeszcze znajdą się osoby, które będą mogły złożyć taką ofiarę, popytajcie też waszych znajomych.

Jak już wiemy ks. Biskup Ordynariusz Marian Rojek dokonał zmian personalnych wśród księży naszej diecezji i tak, po dwóch latach, 19 sierpnia pracę w naszej parafii kończy ks. Krzysztof Portka i rozpoczyna pracę, już jako proboszcz, w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jarosławcu. Pragnę zaprosić naszych parafian na Mszę św. dziękczynną za posługę ks. Krzysztofa w naszej parafii w dniu 17 sierpnia o godz. 11.00.