Aktualności Parafialne

Alleluja, Alleluja!

Wesoły nam dzień dziś nastał;

Chrystus zmartwychwstał.

Radujcie się więc, radujcie!

 

Niech Chrystus będzie dla nas źródłem radości i pokoju,

światłem na drogach, którymi nas prowadzi.

Niech łaski płynące ze Zmartwychwstania umocnią nas,

abyśmy z wiarą przeżywali każdy kolejny dzień.

Wszystkim parafianom oraz przybyłym gościom życzymy

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Proboszcz parafii Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu 

 

 

 

W środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na drogę krzyżową ulicami naszego osiedla. będzie ona przebiegała ulicami: Zawiszy; Chabrowa; Kopernika; Śląska; Krótka; Kwiatowa; Kraszewskiego i Kręta.

29 marca – WIELKI CZWARTEK – dzień uwielbienia Boga za sakrament Eucharystii i kapłaństwa. W Katedrze o godz. 10.00 Msza Krzyżma, podczas której księża odnowią przyrzeczenia kapłańskie, a Ks. Biskup Ordynariusz dokona poświecenia Oleju Chorych używanego do namaszczania chorych, oraz konsekracji Oleju Krzyżma Świętego, używanego podczas udzielenia sakramentu chrztu, bierzmowania, kapłaństwa oraz przy poświęcaniu kościołów i ołtarzy.

O godz. 17.30 rozpocznie wprowadzenie/katecheza o znaczeniu tych dni. O godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej, Po Mszy św. nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Adoracji. Adoracja indywidualna będzie do godz. 22.00.

30 marca  – WIELKI PIĄTEK – Kościół przeżywa misterium Męki i Śmierci Pańskiej. Tego dnia obowiązuje post ścisły – ilościowy i jakościowy. Zgodnie z najstarszą tradycją Kościoła nie sprawuje się Mszy św. O godz. 15.00 – droga krzyżowa. O godz. 17.30 rozpocznie wprowadzenie/katecheza do liturgii tego dnia.
Liturgia ku czci Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00. Ofiary składane podczas adoracji krzyża są przeznaczone na utrzymanie miejsc pielgrzymkowych w Ziemi Świętej. Na zakończenie li-turgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego.
Adoracja prowadzona przez grupy duszpasterskie będzie do godz. 24.00.:
19.00 – 20.00 – Gorzkie Żale;
20.00 – 21.00 – młodzież i wspólnota Przyjaciele Oblubieńca;
21.00 – 22.00 – KR nr 5-8; 22.00 – 23.00 – Neokatechumenat;
23.00 – 24.00 – KR nr 1-4.

31 marca – WIELKA SOBOTA – w tym dniu Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa.

Od godz. 8.00 do godz. 14.30 – co godzinę błogosławieństwo pokarmów. Jak każdego roku, będzie można złożyć dary żywnościowe, które zostaną przekazane ubogim rodzinom z naszej Parafii. Zachęcamy do zachowania wymiaru postnego.

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ – Nocy czuwania, w czasie której „Kościół Chrystusowy oczeku-je na zmartwychwstanie i obchodzi je w znakach sakramentalnych” w rozpocznie się po zapadnięciu zmroku ok. godz. 20.00. O godz. 19.30 rozpocznie wprowadzenie/katecheza do liturgii. Pro-szę przynieść świece.

1 kwietnia – WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – Msza św. rezurekcyjna, rozpocznie się procesją o godz. 6.00. Kolejne Msze św. tego dnia będą o godz.: 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00

– W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w niedzielę tj. o godz.: 8.00, 9.30, 11.00 – chrzty, 12.30 i 18.00.

 

 

Natomiast 25 marca, przypada DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA. Zachęcam do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – to modlitewna pomoc dzieciom oraz rodzicom dzieci poczętych, będących w życiowej rozterce i rozważających zabójstwo nowego życia. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka oraz rodziców. Formularze zgłoszeniowe można pobrać wychodząc z kościoła znajdują się w gablocie.

 Zapraszamy na kolejne nabożeństwo do św. Rity Rozpocznie się ono o godz. 17.30 odczytaniem intencji modlitewnych i błogosławieństwem róż. O godz. 18.15 rozpocznie się Msza św. z okazjonalną homilią. Po Mszy będzie czas na indywidualną adorację relikwii świętej Rity i błogosławieństwo poświęconym olejem przywiezionym z sanktuarium św. Rity w Cascii.

Za przykładem naszej świętej poprzez słuchanie Słowa Bożego i przyjęcie sakramentów będziemy starali się otrzymać łaskę przeżywania naszych codziennych wydarzeń razem z Jezusem Chrystusem, który jest jedynym gwarantem, że osiągniemy życie wieczne.

Prawdopodobnie po niedzieli rozpocznie się tynkowanie głównej nawy kościoła, wszystko na to wskazuje, że uda się – tak jak chcieliśmy, wcześniej osadzić okna w najwyższej części bowiem na blisko 2/3 okien już złożono ofiary. Jedni imiennie, ich wkład będzie uwieczniony imiennym zapisem na ścianach nowego kościoła, inni bezimiennie, jak kto woli.

Osiem okien będzie wyposażonych w mechanizmy uchylne, aby zapewnić lepszą wentylacje obiektu.

Pokornie zawracam się jeszcze z apelem o zakup okna. Może jeszcze znajdą się osoby, które będą mogły złożyć taką ofiarę, popytajcie też waszych znajomych.

Jak już wiemy ks. Biskup Ordynariusz Marian Rojek dokonał zmian personalnych wśród księży naszej diecezji i tak, po dwóch latach, 19 sierpnia pracę w naszej parafii kończy ks. Krzysztof Portka i rozpoczyna pracę, już jako proboszcz, w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jarosławcu. Pragnę zaprosić naszych parafian na Mszę św. dziękczynną za posługę ks. Krzysztofa w naszej parafii w dniu 17 sierpnia o godz. 11.00.

List pasterski Episkopatu Polski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu (w przypadku kremacji)
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

1. Listopad jest miesiącem szczególnej pamięci modlitewnej o zmarłych. Liczniej uczestniczymy we Mszach Świętych sprawowanych za zmarłych i odwiedzamy cmentarze, zatrzymując się w miejscach, gdzie spoczywają nasi bliscy. Zapalamy znicze i kierujemy do Boga prośby o wieczne szczęście dla nich. W ostatnich latach coraz więcej osób zatrzymuje się jednak nie przy grobie, lecz przed miejscem, w którym złożona została urna z prochami osoby zmarłej. Praktyka kremacji ciał naszych zmarłych staje się coraz bar-dziej powszechna. W niektórych przypadkach jest to wyraz podążania za szerzącą się modą, często nacechowaną laickimi poglądami. Tymczasem wielowiekowa tradycja chrześcijańska, oparta na przekazach biblijnych, a także nasza kultura narodowa, zawsze z szacunkiem odnosiła się do ciała osoby zmarłej. Przejawia się to w modlitewnym czuwaniu przy zmarłym, a zwłaszcza w religijnej ceremonii pogrzebowej, podczas której z należną czcią modlimy się przy trumnie z ciałem osoby zmarłej, sprawujemy Mszę Świętą oraz uczestniczymy w obrzędzie ostatniego pożegnania. Kapłan okadza złożone do trumny ciało zmarłego, kropi wodą święconą, aby następnie złożyć je w grobie. Z szacunkiem odnosimy się nie tylko do grobów naszych bliskich, ale również do grobów świętych i błogosławionych, a także czcimy ich relikwie, prosząc o wstawiennictwo u Boga.

2. W miarę rozwoju cywilizacji pojawił się w naszej zachodniej kulturze także zwyczaj spopielania ciał zmarłych. Kościół sprzeciwiał się tej praktyce wówczas, kiedy była ona formą demonstracji antyreligijnej i znakiem sprzeciwu wobec chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie ciała. Dziś, gdy dla wielu kremacja przestała być wyrazem takich postaw w odniesieniu do wiary chrześcijańskiej, Kościół zezwala na kremację, „jeśli nie podważa wiary w zmartwychwstanie ciała” (KKK 2301, KPK kan. 1176 § 3).
Kościół nadal jednak zaleca i popiera biblijny zwyczaj grzebania ciał zmarłych. Godność osoby ludzkiej, a więc i ciała człowieka, wynika z największego wydarzenia w dziejach ludzkości, jakim jest tajemnica wcielenia Syna Bożego. On, dla którego Ojciec powołał do istnienia wszystkie byty i uczynił człowieka koroną stworzeń, przyjął ludzką naturę i objawił się w ludzkim ciele. Jezus Chrystus przeszedł przez wszystkie etapy ludzkiego życia: najpierw w łonie Matki – Dziewicy z Nazaretu, potem dzieciństwo i młodość, następnie publiczną działalność, a wreszcie mękę i śmierć. Wiemy, że po odkupieńczej śmierci Jego ciało zostało złożone w grobie i wierzymy, że w tym ciele zmartwychwstał trzeciego dnia. W swoim uwielbionym ciele ukazywał się apostołom przez czterdzieści dni i wstąpił na ich oczach do nieba, by, siedząc po prawicy Ojca, wstawiać się za nami.
Wielka prawda o godności ludzkiego ciała, ukazana przede wszystkim w życiu samego Syna Bożego, zawsze była przyjmowana i przeżywana w Kościele, co przejawiało się w szacunku i trosce o ludzkie ciało zarówno za życia, jak i po śmierci. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała; jest uczczeniem dzieci Bożych, będących świątynią Ducha Świętego” (KKK 2300).

3. W ostatnim czasie spotykamy się w naszym kraju z coraz częstszą praktyką kremacji zwłok, która stała się jednym ze znaków naszej epoki. Powstają specjalne miejsca na cmentarzach, gdzie składa się urny, jak też nowe krematoria, w których spalane są ciała zmarłych. Dlatego wiele osób stawia sobie dziś pytania: jaka ma być forma mojego pogrzebu? Czy nie domagać się spopielenia swojego ciała? Jak pochować swoich zmarłych? Wszystkich jednak, którzy rozważają możliwość kremacji, prosimy, aby decyzji tej nie podejmowali pochopnie i wzięli pod uwagę chrześcijańską tradycję. „Prochy bowiem wyrażają zniszczenie ludzkiego ciała i nie oddają idei «snu» w oczekiwaniu zmartwychwstania. Ponadto właśnie ciału, a nie pro-chom, oddaje się cześć w czasie liturgii, ponieważ od chwili chrztu świętego stało się ono świątynią uświęconą przez Ducha Świętego” (Dodatek do Obrzędów pogrzebu, nr 3).
Kremacja nierzadko pociąga za sobą pewne praktyki, których Kościół nie może zaakceptować, takie jak rozsypywanie prochów w określonych miejscach (tzw. ogrodach pamięci) lub przechowywanie ich w różnej formie w domu. Inną konsekwencją kremacji może być zanikanie tradycyjnych cmentarzy jako miejsca czasowego spoczynku zmarłych. Cmentarze z grobami zmarłych i stojące na nich krzyże przypominają żyjącym o przemijaniu ziemskiego życia, o wierze w życie wieczne i zmartwychwstanie z Chrystusem. Są także miejscem publicznej i prywatnej modlitwy Kościoła za zmarłych. Groby na cmentarzu są nie tylko pamięcią o zmarłych, ale wyrażają związek z poprzednimi pokoleniami tak w wymiarze rodzinnym, jak i narodowym. W taki sposób należy patrzeć na groby nie tylko swoich bliskich, ale także tych, którzy wal-czyli i oddali życie za Ojczyznę lub w inny sposób przyczynili się do rozwoju jej kultury duchowej i materialnej.

4. Biorąc pod uwagę przekaz płynący z Pisma Świętego i tradycji chrześcijańskiej, Kościół nadal zaleca zachowywanie dotychczasowego zwyczaju grzebania ciał zmarłych.
Ponieważ w ostatnich latach przyjęły się w naszym kraju zróżnicowane praktyki obrzędów liturgicznych towarzyszących kremacji ciał zmarłych i złożeniu urny do grobu lub do specjalnej niszy na cmentarzu w tzw. kolumbarium, czyli ścianie z urnami, biskupi polscy – pragnąc uporządkować sposób sprawowania liturgii pogrzebowej – zwrócili się do Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o zatwierdzenie Obrzędu złożenia urny do grobu. Stolica Apostolska, dekretem z 7 lipca 2010 roku, za-twierdziła sam obrzęd, jak i normy wykonawcze związane z kremacją ciała ludzkiego.
W oparciu o zatwierdzone normy i podane wskazania biskupi polscy stwierdzają:
A. Obrzędy pogrzebowe z Mszą Świętą i z ostatnim pożegnaniem włącznie, w których uczestniczy rodzina, wspólnota parafialna, przyjaciele i znajomi, powinny być celebrowane przed kremacją ciała ludzkiego. Natomiast po spopieleniu zwłok sprawuje się obrzęd związany ze złożeniem urny w grobie. Obrzędy pogrzebowe z ostatnim pożegnaniem należy celebrować w kościele lub kaplicy cmentarnej bądź w pomieszczeniu krematorium według form podanych w księdze liturgicznej zawierającej Obrzędy pogrzebu (Katowice 19911, 20012). Już w 1977 roku Stolica Apostolska wyjaśniła, że „nie wydaje się stosownym, aby nad prochami celebrowano obrzędy, które mają na celu uczczenie ciała zmarłego. Nie chodzi tutaj o potępienie kremacji, ale o zachowanie prawdziwości i czytelności znaku liturgicznego” (Doda-tek do Obrzędów pogrzebu, nr 3).
B. Jeśli jednak przemawiają za tym szczególne racje duszpasterskie lub powody natury praktycznej, obrzędy pogrzebowe, podane w księdze liturgicznej, można sprawować nad samą urną. Może to mieć na przykład miejsce wtedy, gdy czyjaś śmierć nastąpiła daleko od miejsca zamieszkania i kremacja ułatwia sprowadzenie doczesnych szczątków osoby zmarłej, a także, kiedy uczestnicy pogrzebu przybywają z daleka i trudno im być na dwóch częściach pogrzebu, czyli na Mszy Świętej połączonej z ostatnim po-żegnaniem ciała zmarłego i, po pewnym czasie, na obrzędzie złożenia urny w grobie lub kolumbarium. Podczas obrzędu liturgicznego pogrzebu, po kremacji, urnę stawia się przed prezbiterium na stoliku na-krytym fioletowym kirem obok zapalonego paschału.
C. Jeśli kremacja ma miejsce w innym terminie niż Msza Święta pogrzebowa i obrzęd ostatniego pożegnania, modlitwom towarzyszącym złożeniu urny w grobie może przewodniczyć kapłan lub diakon albo osoba specjalnie delegowana do tej funkcji. Obrzęd sprawowany jest przy udziale najbliższej rodziny, bez zewnętrznej okazałości.
D. Kościół stanowczo sprzeciwia się praktyce rozrzucania prochów ludzkich w tzw. miejscach pamięci, na morzu, w górach lub w innych miejscach. Zarówno ciało, jak i prochy człowieka zawsze należy składać do grobu, w specjalnym kolumbarium lub w kaplicy na cmentarzu. Każde takie miejsce pochówku wyraża wiarę chrześcijanina w ostateczne zmartwychwstanie.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

5. Wyznawana w chrześcijańskim Credo wiara w ciała zmartwychwstanie kształtowała naszą wiekową tradycję i szacunek do każdego zmarłego, którego ciało ze czcią składamy do grobu. Zmarłych polecamy miłosiernemu Bogu, który wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa, a kiedyś i nas „pochwyci za rękę i wprowadzi do domu wiecznego trwania”, jak głosi hymn modlitwy na zakończenie dnia. Korzystając z okazji, pragnie-my również zachęcić was do stałej pamięci modlitewnej o naszych zmarłych. Pielęgnujmy przekazane nam zwyczaje, uczmy tego młode pokolenie, aby i o nas pamiętano w modlitwach oraz podczas liturgii. Msza Święta w intencji zmarłych jest najcenniejszym darem, jaki możemy im ofiarować.

Ożywieni wiarą w Chrystusa Zmartwychwstałego udzielamy Bożego błogosławieństwa dla umocnienia nadziei, że razem z Chrystusem wszyscy zmartwychwstaniemy.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 356. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Przemyślu, w dniach 14-16 października 2011 r.